Baner mistroszwa europy w showdown

Komunikat organizacyjny ogólnopolskiego turnieju w bowlingu, Tarnów, 11-14.10.2018r.

Ostatnia modyfikacja: 9 sierpnia 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  W BOWLINGU

SPORTOWYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

I SŁABOWIDZĄCYCYCH

 TARNÓW 11-14.10.2018 r.

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych

 i Słabowidzących „CROSS” 

 

Koordynator: Kazimierz Curyło

 

Miejsce zawodów: KWAZAR BOWLING CLUB

                                   Al. Tarnowskich 69

                                   33-100 Tarnów

                                   http://www.kwazarbowling.pl/

 

Miejsce zakwaterowania: HOTEL TARNOVIA,

                                                ul. Kościuszki 10    

                                                33-100 Tarnów 

                                              http://www.hotel.tarnovia.pl/  

 

Cele turnieju:

Wyłonienie zwycięzców.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popularyzację rywalizacji sportowej w duchu fair play. 

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Warunki uczestnictwa :

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

System rozgrywek: 

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach i plastronach przy barierkach – plastrony i barierki zapewnia organizator.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 05.10.2018r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

 

Odpłatność:  

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2018 r. na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY 

Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.

 

Odprawa techniczna

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 11.10.2018 r godz. 21:00

 

 Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary, medale itp.

 

 Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Koordynator

Kazimierz Curyło

tarnowpogorze1@wp.pl

tel.608 205 033

 

 

DOJAZD 

Na kręgielnię autobusem nr 31 z przystanku „Krakowska Planty”. Rozkład dostępny  na stronie    http://zkm.tarnow.pl/index.html, kierunek „Góra Św. Marcina” wysiadamy  na ostatnim przystanku.

 

Do Hotelu „Tarnovia” dojście pieszo od dworca PKP.  Z dworca należy wyjść i udać  się prosto w kierunku skrzyżowania. Po przejściu przez skrzyżowanie, należy skręcić  w prawo, w kierunku kościoła. Na wysokości przystanku, po lewej stronie znajduje  się hotel     http://www.hotel.tarnovia.pl/