Baner

REGULAMIN zmiany barw Klubów Stowarzyszenia „Cross” przez zawodników

zatwierdzony uchwałą Rady Krajowej nr 9/RK/IX/2005
 
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe, w następujących przypadkach:
 
 1. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zawodnik po rozliczeniu się ze swoim Klubem i  wypowiedzeniu członkostwa ma prawo nieodpłatnie przejść do Klubu na terenie nowego miejsca zamieszkania. Przejście może nastąpić o każdej porze roku po oficjalnym złożeniu deklaracji w nowym Klubie, następnie przyjęciu na członka uchwałą Zarządu nowego Klubu oraz powiadomieniu Biura Stowarzyszenia.
 2. Młodzież kończąca naukę ma prawo nieodpłatnie przejść do innego klubu, który wybierze, w okresie 1.07-31.12 danego roku.
 3. Jeżeli następuje rozwiązanie się Klubu zawodnicy mogą o każdej porze roku przejść do wybranego przez siebie Klubu, bez opłat za przejście.
 4. Zawodnicy należący do Klubów w nie swoim miejscu zamieszkania mają prawo przejścia do klubu w miejscu swojego zamieszkania bez jakichkolwiek opłat.
 5. Pozostali zawodnicy mają prawo odpłatnie zmieniać barwy klubowe w okresie 1.01 do 01.03 każdego roku pod warunkiem:
  1. Rozliczenia się ze swoim klubem (sprzęt sportowy, składki itp.)
  2. Za zawodników którzy nie przynieśli swoimi startami żadnych premii za wyniki sportowe opłata za przejście wynosi 200,00 zł.
  3. Za zawodników, którzy swoimi startami w roku poprzednim przynieśli klubowi premię za wyniki sportowe (patrz regulamin podziału środków na kluby - pula za osiągnięcia sportowe), opłata wynosi 500,00 zł.
  4. Za zawodników będących aktualnymi medalistami Mistrzostw Świata, Europy, Olimpiad, opłata za przejście wynosi 1000,00 zł.
 6. Od wszystkich zmian barw klubowych wymienionych w punkcie 5, Klub przyjmujący zapłaci 10% kwoty na rzecz Stowarzyszenia Cross.
 7. Wszyscy zawodnicy po przejściu do nowych Klubów będą mogli startować po:
  1. Rozliczeniu się z poprzednim Klubem, którego był członkiem.
  2. Rozliczeniu się pomiędzy Klubami.
  3. Oficjalnym przyjęciu na członka nowego Klubu.
  4. Zgłoszeniu tego faktu do Biura Stowarzyszenia Cross i wniesieniu opłaty.
 8. W przypadku zrzeczenia się członkostwa w danym klubie zawodnik podlega rocznej karencji.
 9. W sytuacjach wyjątkowych Prezydium może podjąć decyzje w sposób odmienny od regulaminu.

Pobierz regulamin...