Ponad bariery 2022 - 2025 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ponad bariery 2022 - 2025

Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2025 r. realizuje projekt „Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Celem realizacji zadania „Ponad bariery” jest umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do informacji na temat sportu osób niepełnosprawnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kontynuację wydawania miesięcznika „CROSS”.

Czasopismo będzie popularyzowało sport i turystykę, promowało nowe dyscypliny sportu oraz przybliżało tę dziedzinę organizacjom i instytucjom działającym w środowisku i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miesięcznik będzie publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 900 egzemplarzy miesięcznie oraz w wersji elektronicznej.

W 3-letnim okresie realizacji projektu stowarzyszenie planuje wydać łącznie 39 numerów miesięcznika.

Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, będzie źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą.

Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych będzie inspirowało i zachęcało do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej.

W miesięczniku będą zamieszczane także materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które posłużą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Wnioskodawca zamierza promować sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Metoda publikacji wydawnictwa będzie rozszerzona o umieszczenie na stronie internetowej wersji elektronicznej miesięcznika, która będzie identyczna z wersją drukowaną zarówno pod względem zawartości merytorycznej jak i szaty graficznej.

Zmiana ta niewątpliwie zwiększy dostępność potencjalnych beneficjentów ostatecznych do wydawnictwa.

 

Zachęcamy do czytania miesięcznika i kontaktu z redakcją pod adresem mailowym: redakcja@cross.org.pl .