PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC” szkolenie dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi smartfonu - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC” szkolenie dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi smartfonu

PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC”

szkolenie dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi smartfonu

 Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2022.

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby w wieku 60+, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu obsługi smartfonu.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do korzystania z pełni możliwości oferowanych przez współczesne smartfony i zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących w wieku 60+ poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie) w wieku 60+ (ukończony 60 rok życia na dzień rozpoczęcia pierwszego szkolenia).

 Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, www.groman.pl (zakwaterowanie wyłącznie w pokojach dwuosobowych), w następujących terminach:

Zjazd nr 1: 6-13.08.2022,

Zjazd nr 2: 3-10.09.2022,

Zjazd nr 3: 8-15.10.2022,

Zjazd nr 4: 5-12.11.2022.

 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł.

Uczestnikom będzie zwracany koszt dojazdu na szkolenia przy wykorzystaniu publicznych lub prywatnych środków transportu (bilety kolejowe II klasą, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej). 

W szkoleniu weźmie udział dwudziestu kursantów, którzy zostaną podzieleni na grupy 4-osobowe. Z każdą grupą zajęcia będzie prowadził jeden wykładowca.

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się, czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań.

W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu. Organizator zastrzega, że osobom które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu, nie będzie zwracana opłata za udział.

            Uwaga: Każdy uczestnik zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub telefonu iPhone w wersji nie niższej niż 6.

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku) należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 24 czerwca 2022 r. w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: biuro@cross.org.pl), osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

W uzasadnionych przypadkach (osoby całkowicie niewidome) istnieje możliwość udziału z przewodnikiem. Uwaga! Liczba miejsc dla przewodników jest ograniczona. Osoby wymagające obecności przewodnika powinny zaznaczyć ten fakt na formularzu zgłoszeniowym i uzupełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy dla przewodnika.

 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl do 30 czerwca 2022 roku.

Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 200 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia „Cross” - tel. 22 412-18-80 lub mailowo pod adresem: biuro@cross.org.pl .

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Smartfon bez tajemnic”.

Ramowy program szkolenia „Smartfon bez tajemnic”:

Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych;
Podstawy nawigacji po systemie;
Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających;
Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty);
Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS);
Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store";
Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu;
Korzystanie z poczty elektronicznej;
Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.);
Korzystanie z przeglądarki internetowej;
Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik);
Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji;
Praktyczne korzystanie z nawigacji;
Korzystanie z portali społecznościowych;
Obsługa płatności moblinych;
Omówienie usług chmurowych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!