Baner

Informacje o projekcie Wspólny Start 2020

Projekt „Wspólny start 2020” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących
 
Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r. realizuje projekt „Wspólny start 2020” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.
 
W ramach projektu „Wspólny start 2020” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 44 ogólnopolskie imprezy sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, tańcu sportowym, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking. Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi MP (17 imprez), DMP (4 imprezy), PP (8 imprez) jak również PMP (4 imprezy).
Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2020” skierowane będą bezpośrednio do grupy 830 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (750 osób dorosłych i 80 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.
Z wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników. W przypadku dwóch dyscyplin sportu, jakimi są szachy i warcaby, ze względu na specyfikę rozgrywek zawody trwają dłużej, średnio 7 dni.
 
W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
 
Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.
 
Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!