Informacje o projekcie Wspólny Start 2020 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacje o projekcie Wspólny Start 2020

Projekt „Wspólny start 2020” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

 ----- PROJEKT ZAKOŃCZONY -----

 Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 r. realizowało projekt „Wspólny start 2020” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

W ramach projektu „Wspólny start 2020” Stowarzyszenie "Cross" zorganizowało 36 z pierwotnie zaplanowanych 44 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, tańcu sportowym, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking. Wśród tych imprez znalazły się imprezy rangi MP DMP, PP jak również PMP.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2020” skierowane były bezpośrednio do grupy 830 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (750 osób dorosłych i 80 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania były osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw.

Rekrutacja była prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom został zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu. Stowarzyszenie zakłada, że średnio każdy beneficjent weźmie udział w 2 imprezach sportowych.

W imprezach brali udział członkowie kadr narodowych w sportach osób niepełnosprawnych, jednak ich udział nie przekroczył 10% ogółu beneficjentów, zgodnie z zasadami konkursu.

Z wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników. W przypadku dwóch dyscyplin sportu, jakimi są szachy i warcaby, ze względu na specyfikę rozgrywek zawody trwają dłużej, średnio 7 dni.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem częściowym Stowarzyszenie „Cross” przeprowadziło 36 z 44 zaplanowanych imprez sportowych:

 

LP

NAZWA IMPREZY SPORTOWEJ

TERMIN

MIEJSCE

 

 
   

1

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach

18-28.06.2020

Mielno

   

2

Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach

10-20.12.2020

Wągrowiec

   

3

Puchar Stowarzyszenia „Cross” Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach

28.08-06.09.2020

Krynica Zdrój

   

4

Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

20-22.12.2020

Giżycko

   

5

Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

16-23.09.2020

Krynica Morska

   

6

Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

5-12.07.2020

Giżycko

   

7

Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

16-27.08.2020

Białystok

   

8

Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

8-18.09.2020

Jastrzębia Góra

   

9

Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

20.09-01.10.2020

Giżycko

   

10

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

9-16.10.2020

Giżycko

   

11

Mistrzostwa Polski Osób Całkowicie Niewidomych w warcabach 100-polowych

17-25.10.2020

Duszniki Zdrój

   

12

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych

1-9.10.2020

Łeba

   

13

Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym

2-6.09.2020

Duszniki Zdrój

   

14

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym – MAXY

3-6.07.2020

Ustka

   

15

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym

29.06-03.07.2020

Ustka

   

16

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym

15-19.10.2020

Ustka

   

17

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych

20-23.12.2020

Opole

   

18

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych

1-4.10.2020

Puck

   

19

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych

3-6.12.2020

Gostyń

   

20

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu

2-5.07.2020

Tarnów

   

21

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu

9-12.07.2020

Włocławek

   

22

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu

13-16.08.2020

Opole

   

23

Półfinał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown – Polska północna

27-31.08.2020

Ustka

   

24

Półfinał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown – Polska południowa

16-20.09.2020

Świdnik

   

25

Finał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown

14-18.11.2020

Kutno

   

26

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown

11-14.11.2020

Kutno

   

27

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown

1-5.10.2020

Bydgoszcz

   

28

Deblowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown

13-16.08.2020

Boguszów-Gorce

   

29

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 10 km

2-5.10.2020

Bydgoszcz

   

30

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking

18-20.09.2020

Bydgoszcz

   

31

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking

25-27.09.2020

Janików

   

32

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking

31.07-02.08.2020

Piekary Śląskie

   

33

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegach narciarskich 2020

21-24.02.2020

Kościelisko

   

34

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegach narciarskich 2021

26.02-01.03.2021

Kościelisko

   

35

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w trójboju (szachy, warcaby i brydż)

8-17.09.2020

Krynica Zdrój

   

36

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kajakarstwie

7-10.08.2020

Iława

   

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w konsekwencji wprowadzanych na przestrzeni 2020 i 2021 roku kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych była w okresie realizacji w/w przedsięwzięcia w istotny sposób utrudniona. Bezpośrednim skutkiem wprowadzanych przez rząd kolejnych regulacji prawnych jest przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Cross” 36 z 44 ogólnopolskich imprez sportowych zaplanowanych w ramach projektu. 8 zaplanowanych  imprez sportowych nie zostało zorganizowanych.

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników wziął udział w imprezie sportowej, w trakcie której miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością.

Wartością dodaną przedsięwzięcia było stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału były sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 ----- PROJEKT ZAKOŃCZONY -----

 

 

----- WERSJA ARCHIWALANA ----

Projekt „Wspólny start 2020” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących
 
Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r. realizuje projekt „Wspólny start 2020” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.
 
W ramach projektu „Wspólny start 2020” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 44 ogólnopolskie imprezy sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, tańcu sportowym, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking. Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi MP (17 imprez), DMP (4 imprezy), PP (8 imprez) jak również PMP (4 imprezy).
Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2020” skierowane będą bezpośrednio do grupy 830 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (750 osób dorosłych i 80 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.
Z wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników. W przypadku dwóch dyscyplin sportu, jakimi są szachy i warcaby, ze względu na specyfikę rozgrywek zawody trwają dłużej, średnio 7 dni.
 
W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
 
Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 

Wykaz imprez planowanych do realizacji w ramach umowy numer ZZB/000589/BF/D z dnia 30.04.2020 r.:

LP NAZWA IMPREZY SPORTOWEJ TERMIN MIEJSCE
1 Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach  18-28.06.2020 Mielno
2 Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach  10-20.12.2020 Wągrowiec
3 Puchar Stowarzyszenia „Cross” Osób Niewidomych i Słabowidzących w szachach  28.08-06.09.2020 Krynica Zdrój
4 Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” Juniorów Niewidomych i Słabowidzących w szachach  20-22.12.2020 Giżycko
5 Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  16-23.09.2020 Krynica Morska
6 Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  5-12.07.2020 Giżycko
7 Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  16-27.08.2020 Białystok
8 Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  8-18.09.2020 Jastrzębia Góra
9 Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  20.09-01.10.2020 Giżycko
10 Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych 9-16.10.2020 Giżycko
11 Mistrzostwa Polski Osób Całkowicie Niewidomych w warcabach 100-polowych  17-25.10.2020 Duszniki Zdrój
12 Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  1-9.10.2020 Łeba
13 Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym 2-6.09.2020 Duszniki Zdrój
14 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym – MAXY 3-6.07.2020 Ustka
15 Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym  29.06-03.07.2020 Ustka
16 Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym  15-19.10.2020 Ustka
17 Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych  20-23.12.2020 Opole
18 Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych  1-4.10.2020 Puck
19 Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych  3-6.12.2020 Gostyń
20 Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu  2-5.07.2020 Tarnów
21 Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu  9-12.07.2020 Włocławek
22 Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu  13-16.08.2020 Opole
23 Półfinał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown – Polska północna  27-31.08.2020 Ustka
24 Półfinał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown – Polska południowa  16-20.09.2020 Świdnik
25 Finał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown  14-18.11.2020 Kutno
26 Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown  11-14.11.2020 Kutno
27 Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown  1-5.10.2020 Bydgoszcz
28 Deblowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown  13-16.08.2020 Boguszów-Gorce
29 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 10 km  2-5.10.2020 Bydgoszcz
30 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking  18-20.09.2020 Bydgoszcz
31 Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking  25-27.09.2020 Janików
32 Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking  31.07-02.08.2020 Piekary Śląskie
33 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegach narciarskich 2020 21-24.02.2020 Kościelisko
34 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w trójboju (szachy, warcaby i brydż) 8-17.09.2020 Krynica Zdrój
35 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kajakarstwie  7-10.08.2020 Iława
36 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegach narciarskich 2021 19-22.02.2021 Kościelisko
37 Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych  do ustalenia do ustalenia
38 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym – IMPY do ustalenia do ustalenia
39 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu sportowym – MIKSTY do ustalenia do ustalenia
40 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 5 km  do ustalenia do ustalenia
41 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 15 km  do ustalenia do ustalenia
42 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w półmaratonie  do ustalenia do ustalenia
43 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w maratonie  do ustalenia do ustalenia
44 Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w dźwiękowym tenisie stołowym  do ustalenia do ustalenia
 
Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!