„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” - Stowarzyszenie CROSS
Baner

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” realizuje w okresie 01.09.2020 – 31.12.2020 dwie umowy, zawarte z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Granty przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Stowarzyszenia „Cross”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w wysokości 6.288 zł. Otrzymane pieniądze przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego, ozonatory powietrza).
Udzielone wsparcie przyczyni się  do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.