Krok naprzód 2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Krok naprzód 2022

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

Projekt „Krok naprzód 2022" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizowało projekt „Krok naprzód 2022 (…)”. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Strategicznym celem realizacji projektu „Krok naprzód 2022” było zwiększenie samodzielności 320 osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu sportu.

 

Projekt zakładał przeprowadzenie dziesięciu szkoleń w dziewięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach (dwa szkolenia), showdown, nordic walking, biegach, brydżu sportowym i wioślarstwie.

W wyniku realizacji zadania zorganizowano wszystkie 10 zaplanowanych szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenia przeprowadzono w następujących terminach i miejscach:

  1. szkolenie z zakresu brydża - Ustka, 30.05-13.06.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 5 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
  2. szkolenie z zakresu bowlingu – Zakopane, 5-19.06.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 7 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
  3. szkolenie z zakresu warcabów – Ustka, 9-23.06.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. szkolenie z zakresu lekkoatletyki – Boguszów-Gorce, 29.06-13.07.2022 r; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 15 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  5. szkolenie z zakresu showdown – Krynica-Zdrój, 2-16.07.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 6 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  6. szkolenie z zakresu nordic walking – Lidzbark, 3-17.07.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 12 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. szkolenie z zakresu warcabów – Suwałki, 11-25.07.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  8. szkolenie z zakresu szachów – Wągrowiec, 21.08-04.09.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 6 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  9. szkolenie z zakresu kręgli klasycznych – Puck, 28.08-11.09.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 7 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
  10. szkolenie z zakresu wioślarstwa halowego – Ustka, 3-17.10.2022 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 6 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Każde z w/w szkoleń składało się z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu.

Łącznie w zadaniu wzięło udział 320 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (10 szkoleń dla 32 beneficjentów każde).

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzymał łącznie 104 godziny wsparcia.

 

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony został egzamin.

Metody przekazywania wiedzy były dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.

 

W wyniku przeprowadzenia projektu "Krok naprzód 2022" łączna grupa 320 osób niewidomych i słabowidzących wzięła udział w szkoleniu z zakresu sportu.

Biorąc udział w projekcie 320 osób z niepełnosprawnością wzroku rozwinęło umiejętności samodzielnego funkcjonowania, zaktywizowało się społecznie i zawodowo i nabyło kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji animatora i instruktora sportu i rekreacji w jednej z dziewięciu dyscyplin sportu.

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

 

OGŁOSZENIE

Projekt „Krok naprzód 2022" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „Krok naprzód 2022 (…)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Strategicznym celem realizacji projektu „Krok naprzód 2022” jest zwiększenie samodzielności 320 osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu sportu.

 

Szkolenia będą prowadzone w dziesięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach klasycznych, bowlingu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, narciarstwie, wioślarstwie, biegach i brydżu sportowym.

W wyniku realizacji zadania zostanie zorganizowanych 10 szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, po jednym w każdej z w/w dyscyplin sportu.

Każde z 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu. W każdym szkoleniu weźmie udział łącznie średnio po 44 osoby, w tym: 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i średnio po 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia.

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin.

Metody przekazywania wiedzy będą dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.

Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych (klubach sportowych, stowarzyszeniach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp.).

Szkolenie pozwoli podwyższyć kwalifikacje zawodowe inwalidów wzroku, by bardziej efektywnie mogli pomagać innym niewidomym w rozwijaniu ich zainteresowań sportowych.

 

Planowane terminy i miejsca poszczególnych szkoleń prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

1

szkolenie z zakresu brydża

30.05-13.06.2022

Ustka

2

szkolenie z zakresu bowlingu

5-19.06.2022

Zakopane

3

szkolenie z zakresu warcabów

9-23.06.2022

Ustka

4

szkolenie z zakresu lekkoatletyki

25.06-09.07.2022

Boguszów - Gorce

5

szkolenie z zakresu showdown

2-16.07.2022

Krynica-Zdrój

6

szkolenie z zakresu nordic walking

3-17.07.2022

Lidzbark

7

szkolenie z zakresu warcabów

11-25.07.2022

Suwałki

8

szkolenie z zakresu szachów

21.08-04.09.2022

Wągrowiec

9

szkolenie z zakresu kręgli klasycznych

28.08-11.09.2022

Puck

10

szkolenie z zakresu wioślarstwa halowego

3-17.10.2022

Ustka

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!

plakat_fundusz_celowy