Krok naprzód 2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Krok naprzód 2022

Projekt „Krok naprzód 2022" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „Krok naprzód 2022 (…)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Strategicznym celem realizacji projektu „Krok naprzód 2022” jest zwiększenie samodzielności 320 osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu sportu.

 

Szkolenia będą prowadzone w dziesięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach klasycznych, bowlingu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, narciarstwie, wioślarstwie, biegach i brydżu sportowym.

W wyniku realizacji zadania zostanie zorganizowanych 10 szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, po jednym w każdej z w/w dyscyplin sportu.

Każde z 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu. W każdym szkoleniu weźmie udział łącznie średnio po 44 osoby, w tym: 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i średnio po 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia.

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin.

Metody przekazywania wiedzy będą dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.

Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych (klubach sportowych, stowarzyszeniach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp.).

Szkolenie pozwoli podwyższyć kwalifikacje zawodowe inwalidów wzroku, by bardziej efektywnie mogli pomagać innym niewidomym w rozwijaniu ich zainteresowań sportowych.

 

Planowane terminy i miejsca poszczególnych szkoleń prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

1

szkolenie z zakresu brydża

30.05-13.06.2022

Ustka

2

szkolenie z zakresu bowlingu

5-19.06.2022

Zakopane

3

szkolenie z zakresu warcabów

9-23.06.2022

Ustka

4

szkolenie z zakresu lekkoatletyki

25.06-09.07.2022

Boguszów - Gorce

5

szkolenie z zakresu showdown

2-16.07.2022

Krynica-Zdrój

6

szkolenie z zakresu nordic walking

3-17.07.2022

Lidzbark

7

szkolenie z zakresu warcabów

11-25.07.2022

Suwałki

8

szkolenie z zakresu szachów

21.08-04.09.2022

Wągrowiec

9

szkolenie z zakresu kręgli klasycznych

28.08-11.09.2022

Puck

10

szkolenie z zakresu wioślarstwa halowego

3-17.10.2022

Ustka

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!

plakat_fundusz_celowy