Baner

Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia dbają o rozwój i wspierają sekcje sportowe działające w poszczególnych jednostkach terytorialnych (klubach).

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 • Krajowy Sejmik Stowarzyszenia
 • Rada Krajowa
 • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
 • Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
Ostatni Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy odbył się 21.11.2015 roku w Wągrowcu.
Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata.

W skład Rady Krajowej Stowarzyszenia Cross wchodzą:

 • Józefa Spychała- Prezes
 • Mirosław Mirynowski- Wiceprezes
 • Joanna Staliś - Wiceprezes
 • Jerzy Hanus - Sekretarz Generalny
 • Adam Dzitkowski - Członek Prezydium
 • Wacław Morgiewicz - Członek Prezydium
 • Józef Plichta - Członek Prezydium
 • Krzysztof Badowski- Członek Rady Krajowej
 • Kazimierz Curyło - Członek Rady Krajowej
 • Tomasz Chmurzyński - Członek Rady Krajowej
 • Andrzej Gasiul - Członek Rady Krajowej
 • Anna Grabowicz - Członek Rady Krajowej
 • Piotr Łożyński - Członek Rady Krajowej
 • Janina Maksymowicz - Członek Rady Krajowej
 • Antoni Szczuciński - Członek Rady Krajowej

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Cross wybrani zostali:

 • Jolanta Maźniak - Przewodnicząca
 • Zofia Sarnacka - Wiceprzewodnicząca
 • Sławomir Gruszkowski - Sekretarz
 • Józefa Juźko - Członek
 • Lidia Piechowicz - Członek
 • Alicja Pogorzelska - Członek
 • Grażyna Woźniak - Członek

Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:

 • Irena Curyło - Przewodnicząca
 • Stanisław Piasek - Wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Nowak - Sekretarz
 • Janusz Polakowski - Członek
 • Tadeusz Kolbusz - Członek
 • Renata Tomaszewska - Członek
 • Krystyna Krajewska - Członek
 • Zbigniew Olbryś - Członek
 • Stanisław Raczek - Członek