Baner

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w 2021 roku Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowuje realizację następujących zadań:

"Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych" 
"Organizacja imprez ogólnopolskich"
"Organizacja obozów sportowych"
"Promocja sportu"
"Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w tym MP i PP"