Smartfon bez tajemnic 2020 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Smartfon bez tajemnic 2020

Smartfon bez tajemnic 2020 - projekt zakończony

UWAGA! Realizacja projektu zakończona! Zapraszamy do udziału w innych zadaniach współfinansowanych ze środków PFRON.

____________

ARCHIWUM - komunikat organizacyjny projektu:

Nie radzisz sobie z nowymi technologiami? Chciałbyś korzystać z nawigacji w terenie, wysyłać maile, ściągać przydatne aplikacje, robić zakupy i płacić za nie telefonem, surfować po internecie, ale nie wiesz jak? Najwyższy czas wziąć udział w szkoleniu z zakresu obsługi smartfona!

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osób pełnoletnich z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku – na szkolenia z zakresu obsługi smartfona. Celem szkoleń jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie ich umiejętności w komunikowaniu się i docieraniu do informacji. Projekt „Smartfon bez tajemnic 2020” dofinansowuje PFRON.

Przewidziane są trzy edycje szkoleń, z których każda składa się z czterech tygodniowych zjazdów w Sękocinie Starym pod Warszawą. Prosimy o zapisywanie się na tylko jedną z trzech edycji! Zjazdy będą odbywały się w hotelu Groman, al. Krakowska 76, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn ( www.groman.pl) w następujących terminach:

Rysunek ludzika w kształcie smartfonu

Edycja 1.

 • Zjazd 1. 7-14.11.2020
 • Zjazd 2. 5-12.12.2020
 • Zjazd 3. 23-30.01.2021
 • Zjazd 4. 20-27.02.2021

Edycja 2.

 • Zjazd 1. 14-21.11.2020
 • Zjazd 2. 9-16.01.2021
 • Zjazd 3. 6-13.02.2021
 • Zjazd 4. 6-13.03.2021

Edycja 3.

 • Zjazd 1. 28.11-5.12.2020
 • Zjazd 2. 16-23.01.2021
 • Zjazd 3. 13-20.02.2021
 • Zjazd 4. 13-20.03.2021

Uwaga! Każdy beneficjent jest zobowiązany do przywiezienia na szkolenie swojego smartfona z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub iPhone’a w wersji nie niższej niż 6.

Cykl spotkań zakończy się egzaminem i uzyskaniem, po jego zdaniu, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o dokładne przeanalizowanie wyżej wymienionych terminów i upewnienie się, czy będą mogli Państwo wziąć udział we wszystkich zjazdach wybranej edycji. Osoby, które nie usprawiedliwią nieobecności, będą usuwane z listy uczestników, bez prawa powrotu do projektu. Organizator zastrzega, że osobom usuniętym lub tym, które same zrezygnują z dalszego udziału w projekcie, nie będzie zwracana opłata za udział.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Smartfon bez tajemnic” należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 9 października 2020 r. Adres biura: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

Wszystkie pozostałe ważne i szczegółowe informacje oraz niezbędne do wypełnienia formularze znajdują się na stronie www.cross.org.pl przy ogłoszeniu o naborze do projektu.

O zakwalifikowaniu uczestników zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nie uczestniczyły w projekcie „Pomocna dłoń” realizowanym w roku 2019. W przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa. Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych informacji

Odpłatność za udział (łącznie za 4 zjazdy) wynosi 300 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji potwierdzającej udział w szkoleniu. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu Adamem Dzitkowskim, nr tel.: 602 699 270, lub mailowy na adres biura Stowarzyszenia: ania@cross.org.pl. W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Smartfon bez tajemnic 2020”.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na trzy edycje szkolenia z zakresu obsługi smartfonu. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.
Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl 4 tygodniowych zjazdów.
Edycja nr 1
Zjazd numer 1) 07.11 - 14.11.2020
Zjazd numer 2) 05.12 - 12.12.2020
Zjazd numer 3) 23.01 - 30.01.2021
Zjazd numer 4) 20.02 - 27.02.2021
Edycja nr 2
Zjazd numer 1) 14.11 - 21.11.2020
Zjazd numer 2) 09.01 - 16.01.2021
Zjazd numer 3) 06.02 - 13.02.2021
Zjazd numer 4) 06.03 - 13.03.2021
Edycja nr 3
Zjazd numer 1) 28.11 - 05.12.2020
Zjazd numer 2) 16.01 - 23.01.2021
Zjazd numer 3) 13.02 - 20.02.2021
Zjazd numer 4) 13.03 - 20.03.2021
Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.
Organizator zastrzega, że osobom które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział.
Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:
- być osobą pełnoletnią;
- być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty
wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;
- być członkiem Stowarzyszenia „Cross”
Uwaga: Każdy beneficjent zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub telefonu iPhone w wersji nie niższej niż 6.
Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku, klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Smartfon bez tajemnic 2020” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 9 października 2020 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross”: osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie brały udziału w projekcie „Pomocna dłoń” realizowanym w roku 2019. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic 2020” wynosi 300,00 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.
Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic 2020” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.
Koordynatorem projektu jest Pan Adam Dzitkowski.
Telefon kontaktowy do koordynatora: 602-699-270
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia „Cross” - tel. 22 412-18-80 lub mailowo pod adresem: ania@cross.org.pl .
W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Smartfon bez tajemnic 2020” .
 
Ramowy program szkolenia „Smartfon bez tajemnic 2020”:
1. Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych
2. Podstawy nawigacji po systemie
3. Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających.
4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty)
5. Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS)
6. Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store
7. Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu
8. Korzystanie z poczty elektronicznej
9. Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.)
10. Korzystanie z przeglądarki internetowej
11. Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik)
12. Korzystanie z nawigacji
13. Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji
14. Praktyczne korzystanie z nawigacji
15. Korzystanie z portali społecznościowych
16. Obsługa płatności mobilnych
17. Omówienie usług chmurowych
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA
Dane szczegółowe uczestnika - pobierz
Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Oświadczenie o innych projektach - pobierz
RODO klauzula Smartfon - pobierz