Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON

Projekt „Pomocna dłoń - szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt pn. „Pomocna dłoń - szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

Projekt realizowany będzie poprzez organizację szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących z obsługi smartfonu i współpracy telefonu z komputerem.

Projekt ma charakter ogólnopolski, wezmą w nim udział beneficjenci z co najmniej czterech województw. Rekrutacja prowadzona będzie w skali całego kraju.

Projekt odbywać się będzie w formie 3 cykli szkoleniowych, każdy składający się z czterech tygodniowych skoszarowanych zjazdów z obsługi smartfonu. W każdym cyklu weźmie udział po 20 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku. Tym samym w całym projekcie weźmie udział 60 beneficjentów.

Każdy z nich otrzyma 156 godzin wsparcia, w tym 144 godziny wsparcia grupowego i 12 godzin wsparcia indywidualnego. W trakcie zajęć indywidualnych, przy współpracy z wykładowcą, beneficjenci stworzą IPD.

Szkolenie zakończy się egzaminem i po jego zdaniu uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Forma prowadzenia zajęć dostosowana będzie do możliwości uczestników: oprócz smartfonów beneficjentów wykorzystany będzie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących, będące własnością Stowarzyszenia "Cross".

 

Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli beneficjentom na rozwinięcie nowych umiejętności w zakresie obsługi smartfonu i korzystania z niezliczonych funkcji oferowanych przez to urządzenie, we współpracy z komputerem i podniesienie umiejętności osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku w komunikowaniu się, w dostępie do informacji, a tym samym na zwiększenie samodzielności tej grupy społecznej.

 

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

 

Miejsce zakwaterowania uczestników i realizacji szkolenia: HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.

 

Terminy przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

 

Planowane terminy szkoleń:

I Edycja

1) 27.04 – 04.05.2019 r.

2) 01.06 -  08.06.2019 r.

3) 29.06 - 06.07.2019 r.

4) 27.07 - 03.08.2019 r.

 

II Edycja

1) 04.05 – 11.05.2019 r.

2) 22.06 – 29.06.2019 r.

3) 20.07 – 27.07.2019 r.

4) 17.08 – 24.08.2019 r.

 

III Edycja

1) 14.09-21.09.2019 r.

2) 05.10-12.10.2019 r.

3) 02.11 – 09.11.2019 r.

4) 30.11 -07.12.2019 r.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!