Szkolenia sporowe 2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Szkolenia sporowe 2022

Zapraszamy na szkolenia sportowe!

Chciałbyś poprawić sprawność, technikę i poziom sportowy w swojej dyscyplinie? A może nadeszła pora, by zacząć przygodę ze sportem? Sprawdź, co proponujemy, i zapisz się na interesujące Cię szkolenie. Gwarantujemy, że będzie to czas aktywny i przyjemny.
Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Szkolenie ma na celu aktywizację społeczną i zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących.
Projekt „Krok Naprzód 2022” – szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Pokonamy bariery”.
Szkolenia zostaną zorganizowane w dziewięciu dyscyplinach sportu: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach (dwa terminy), showdown, nordic walking, biegach, brydżu sportowym i wioślarstwie halowym.
Planowane terminy i miejsce szkoleń:
Brydż sportowy 30.05-13.06.2022, Ustka Lekkoatletyka 25.06-09.07.2022, Boguszów Gorce
Nordic walking 3-17.07.2022, Lidzbark Kręgli klasyczne 28.08-11.09.2022, Puck
Showdown 2-16.07.2022,
Krynica-Zdrój
Szachy 21.08-04.09.2022, Wągrowiec
Warcaby 9-23.06.2022, Ustka Bowling 5-19.06.2022, Zakopane
Warcaby 11-25.07.2022, Suwałki Wioślarstwo halowe 3-17.10.2022, Ustka

W każdym szkoleniu planowany jest udział 32 beneficjentów – osoby niewidome i słabowidzące.

Każde ze szkoleń będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego i praktycznego w wybranej dyscyplinie sportu. Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia. Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych wzrokowo, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa na 30 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Prosimy o przemyślany wybór, ponieważ można wziąć udział w tylko jednym szkoleniu. Koszt udziału w projekcie „Krok naprzód 2022” wynosi 700 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany osobom zakwalifikowanym przez koordynatora szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

Szczegółowe informacje i niezbędne formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.

Uwaga! W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Polsce terminy planowanych szkoleń mogą ulec zmianie. Komunikaty w tej sprawie również będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Prosimy o regularne czytanie zamieszczanych tam informacji, a w razie wątpliwości – kontakt mailowy lub telefoniczny.

UWAGA! Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. W żadnym wypadku nie jest możliwy udział tej samej osoby w dwóch lub więcej szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Krok Naprzód 2022”. Apelujemy zatem o przemyślany wybór szkolenia i wysłanie wyłącznie jednego zgłoszenia. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia od danej osoby, będzie ona usuwana z listy kandydatów do udziału w projekcie.

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Krok Naprzód 2022” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Dokumenty do pobrania

Dane szczegółowe uczestnika
formularz zgłoszeniowy na szkolenie
klauzula RODO szkolenie Krok naprzód
oświadczenie o innych projektach PFRON
oświadczenie o stanie zdrowia szkolenie Krok naprzód