Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON

Aktualności o projekcie „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” Stowarzyszenie "Cross" zorganizowało 40 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 11 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znalazły się: imprezy rangi MP (17 imprez), DMP (4 imprezy), PP (10 imprez) jak również PMP (4 imprezy) i zawody ogólnopolskie (5).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” skierowane były bezpośrednio do grupy 746 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (692 osób dorosłych i 54 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania były osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja była prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom został zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

Realizacja projektu obejmowała okres 10 miesięcy, od 01.03.2019 do 31.12.2019 roku, i składała się z następujących działań: powołanie zespołu roboczego, wybór terminów i miejsca organizacji 40 ogólnopolskich imprez sportowych, promocja projektu, nabór uczestników, organizacja 40 ogólnopolskich imprez sportowych, podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, przeprowadzenie audytu oraz rozliczenie projektu.

Z dwudziestosiedmioletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników. W przypadku dwóch dyscyplin sportu, jakimi są szachy i warcaby, ze względu na specyfikę rozgrywek zawody trwają dłużej, średnio 7 dni.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Stowarzyszenie „Cross” przeprowadziło wszystkie 40 zaplanowanych imprez sportowych.

W ocenie Stowarzyszenia „Cross” cel projektu został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku.

W ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” Stowarzyszenie "Cross" zorganizowało 40 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 11 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znalazły się: imprezy rangi MP (17 imprez), DMP (4 imprezy), PP (10 imprez) jak również PMP (4 imprezy) i zawody ogólnopolskie (5).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja o projekcie „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

plakat projektu - pobierz

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

W ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 40 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 11 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi MP (17 imprez), DMP (4 imprezy), PP (10 imprez) jak również PMP (4 imprezy) i zawody ogólnopolskie (5).

 

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” skierowane będą bezpośrednio do grupy 758 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (720 osób dorosłych i 38 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

Z dwudziestosiedmioletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników. W przypadku dwóch dyscyplin sportu, jakimi są szachy i warcaby, ze względu na specyfikę rozgrywek zawody trwają dłużej, średnio 7 dni.

 

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!