Nasza działalność - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Nasza działalność

Najważniejszymi Partnerami w finansowaniu działalności Stowarzyszenia są następujące instytucje:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DZIALALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU

W Stowarzyszeniu działa aktywnie kilkanaście sekcji sportowych, m.in.:

 • Jszachowa
 • brydżowa
 • warcabowa
 • biegowa
 • kajakarska
 • żeglarska
 • wioślarska
 • kręglarska
 • bowlingowa
 • pływacka
 • tańca sportowego
 • showdown

W każdej z dyscyplin opracowane są regulaminy udziału i sposobu przeprowadzania zajęć i rozgrywek (w oparciu oogólnopolskie), a nad całością prac sekcji czuwają komisje sportowe. Taka struktura gwarantuje prawidłową, zgodną z przepisami i zekiwaniami członków działalność Stowarzyszenia.

Zgrupowania - mają one na celu zdobywanie i doskonalenie umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i kształcenie kadry. Szkolenia są podporządkowane komisjom sportowym oraz przepisom obowiązującym w danej dyscyplinie. Do przeprowadzenia szkoleń zatrudniani są trenerzy, instruktorzy sportowi, turystyczni i tyflopedagodzy.

Imprezy - to cykl rozgrywek, w których udział biorą członkowie Stowarzyszenia. Celem tego typu zawodów jest sprawdzenie zdobytych umiejętności, szansa współzawodnictwa sportowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji. Osoby z dysfunkcją wzroku tak samo jak osoby pełnosprawne chcą uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowych. Stworzenie szeroko dostępnych możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych jest warunkiem powodzenia przeprowadzanych szkoleń, przynosząc efekty rehabilitacyjne, społeczne, sportowe.

Obozy – letnie i zimowe obozy sportowe, których adresatem są zarówno dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku jak i dorośli członkowie klubów Stowarzyszenia. Akcje te mają charakter ogólnopolski. Celem tego bloku jest edukacja z zakresu aktywnego i zdrowego spędzania czasu, rozwoju kultury fizycznej, organizacji imprez turystycznych, jak również pomoc w wyborze "sposobu na życie". Obozy dają młodzieży możliwość poznania własnego środowiska, a także uczą zasad współżycia w grupie.

Kluby – w skład struktury organizacyjnej Stowarzyszenia wchodzą kluby - jednostki terytorialne zlokalizowane na terenie całej Polski, zrzeszające łącznie ponad 4.000 członków. Każdy z klubów prowadzi zajęcia szkoleniowe w sekcjach sportowych w wybranych dyscyplinach. W klubach przeprowadzane są też turnieje i rozgrywki a ich zwycięzcy kwalifikowani są do dalszych już ogólnopolskich zawodów.

W ramach dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie realizuje nastepujace projekty: