Baner mistroszwa europy w showdown

Projekt „Wspólny start 2018” – organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

 Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Wspólny start 2018” – organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

W ramach projektu „Wspólny start 2018” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 60 imprez ogólnopolskich dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, tańcu sportowym, showdown, brydżu sportowym, lekkoatletyce, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking. Wśród tych imprez znajdą się zarówno imprezy rangi Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski, Pucharów Polski jak również turnieje i zawody ogólnopolskie.

Z dwudziestopięcioletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników.

W efekcie realizacji projektu osoby niewidome i słabowidzące będą miały możliwość wzięcia udziału w imprezie sportowej i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie CROSS ma zasięg ogólnopolski, toteż beneficjenci projektu będą rekrutowani ze wszystkich województw. Wszystkim beneficjentom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu. Wnioskodawca będzie prowadził promocję projektu za pomocą swoich jednostek terenowych, strony internetowej oraz miesięcznika CROSS rozpowszechnianego w środowisku osób niepełnosprawnych.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez 2018” i „Aktualności”.

 Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!