Krok naprzód 2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Krok naprzód 2023

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

Projekt „Krok naprzód 2023" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. realizowało projekt „Krok naprzód 2023 (…)”. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Strategicznym celem realizacji projektu „Krok naprzód 2023” było zwiększenie samodzielności 320 osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu sportu.

 

Projekt zakładał przeprowadzenie dziesięciu szkoleń w dziewięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach (dwa szkolenia), showdown, nordic walking, biegach, brydżu sportowym i wioślarstwie.

W wyniku realizacji zadania zorganizowano wszystkie 10 zaplanowanych szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenia przeprowadzono w następujących terminach i miejscach:

 1. szkolenie z zakresu brydża - Ustka, 8-22.05.2023r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 2. szkolenie z zakresu nordic walking – Międzywodzie, 13-27.05.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 3. szkolenie z zakresu warcabów – Ustka, 31.05-14.06.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 12 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. szkolenie z zakresu bowlingu – Zakopane, 11-25.06.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 5. szkolenie z zakresu biegów – Boguszów-Gorce, 23.06-07.07.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 6. szkolenie z zakresu showdown – Sękocin Stary, 2-16.07.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 12 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 7. szkolenie z zakresu warcabów – Suwałki, 2-16.08.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 8. szkolenie z zakresu szachów – Wągrowiec, 20.08-03.09.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 9. szkolenie z zakresu kręgli – Puck, 27.08-10.09.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
 10. szkolenie z zakresu wioślarstwa – Ustka, 14-28.10.2023 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 12 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Każde z w/w szkoleń składało się z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu.

Łącznie w zadaniu wzięło udział 320 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (10 szkoleń dla 32 beneficjentów każde).

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzymał łącznie 104 godziny wsparcia.

 

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony został egzamin.

Metody przekazywania wiedzy były dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.

 

W wyniku przeprowadzenia projektu "Krok naprzód 2023" łączna grupa 320 osób niewidomych i słabowidzących wzięła udział w szkoleniu z zakresu sportu.

Biorąc udział w projekcie 320 osób z niepełnosprawnością wzroku rozwinęło umiejętności samodzielnego funkcjonowania, zaktywizowało się społecznie i zawodowo i nabyło kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji animatora i instruktora sportu i rekreacji w jednej z dziewięciu dyscyplin sportu.

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

 

Projekt „Krok naprzód 2023" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. realizuje projekt „Krok naprzód 2023 (…)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Strategicznym celem realizacji projektu „Krok naprzód 2023” jest zwiększenie samodzielności 320 osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu sportu.

 

Szkolenia będą prowadzone w dziesięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach klasycznych, bowlingu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, narciarstwie, wioślarstwie, biegach i brydżu sportowym.

W wyniku realizacji zadania zostanie zorganizowanych 10 szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, po jednym w każdej z w/w dyscyplin sportu.

Każde z 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu. W każdym szkoleniu weźmie udział łącznie średnio po 44 osoby, w tym: 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i średnio po 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia.

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin.

Metody przekazywania wiedzy będą dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.

Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych (klubach sportowych, stowarzyszeniach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp.).

Szkolenie pozwoli podwyższyć kwalifikacje zawodowe inwalidów wzroku, by bardziej efektywnie mogli pomagać innym niewidomym w rozwijaniu ich zainteresowań sportowych.

 

Planowane terminy i miejsca organizacji poszczególnych szkoleń są następujące:

 1. szkolenie z zakresu brydża - Ustka, 8-22.05.2023r.;
 2. szkolenie z zakresu nordic walking – Międzywodzie, 13-27.05.2023 r.;
 3. szkolenie z zakresu warcabów – Ustka, 31.05-14.06.2023 r.;
 4. szkolenie z zakresu bowlingu – Zakopane, 11-25.06.2023 r.;
 5. szkolenie z zakresu biegów – Boguszów-Gorce, 23.06-07.07.2023 r.;
 6. szkolenie z zakresu showdown – Sękocin Stary, 2-16.07.2023 r.;
 7. szkolenie z zakresu warcabów – Suwałki, 2-16.08.2023 r.;
 8. szkolenie z zakresu szachów – Wągrowiec, 20.08-03.09.2023 r.;
 9. szkolaenei z zakresu kręgli – Puck, 27.08-10.09.2023 r.;
 10. szkolenie z zakresu wioślarstwa – Ustka, 14-28.10.2023 r.

 

Na dzień 31 lipca 2023 roku Stowarzyszenie „Cross” przeprowadziło 6 szkoleń.

 

Szczegółowe informacje o projekcie i poszczególnych szkoleniach są publikowane w dziale aktualności na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” oraz na profilu organizacji na Facebook’u.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!