Baner mistroszwa europy w showdown

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IV PUCHARU POLSKI W NORDIC WALKING, PORAŻYN, 1-3.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IV PUCHARU POLSKI NIEWIDOMYCH w Porażynie 2018

II Drużynowych Mistrzostwach Polski

 SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING

PORAŻYN 1-3.09.2018

 

Organizator: Stowarzyszenie „Cross”.

 

Koordynator – dr Dariusz Rutkowski, tel. 507-067-266, e-mail: elzbieta.potter@gmail.com

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

Miejsce zakwaterowania:  

Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 1.09.2018 r do Ośrodka. Wyżywienie od obiadu 1.09.2018 r. do śniadania 3.09.2018 r.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, Porażyn, 64-330 Opalenica (Stacja kolejowa Porażyn)

 

Termin:

w dniu 2.09 rozegrane zostaną zawody indywidualne – Pucharu Polski,

w dniu 2.09 rozegrane zostaną Drużynowe Mistrzostwa Polski.  

 

Cel imprezy:

Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski edycji w Porażynie oraz drużynowych Mistrzów Polski 2018. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku. Popularyzację rywalizacji sportowej w duchu fair play. Propagowanie nordic walking, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Doskonalenie techniki marszu nordic walking.

 

Zasady uczestnictwa:

W zawodach mogą wziąć udział osoby niewidome lub słabowidzące posiadające aktualne orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej utracie wzroku (kserokopię orzeczenia KIZ należy przekazać koordynatorowi).

 

Zgłoszenia:

Kluby sportowe CROSS przesyłają imienne zgłoszenia zawodników do dnia 20.08.2018 na adres mailowy elzbieta.potter@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, grupy startowej (B1,B2), daty urodzenia oraz danych osób towarzyszących (liczba miejsc ograniczona) a także terminu przyjazdu i wyjazdu. Każdy klub CROSS posiadający aktywną sekcję nordic walking ma prawo zgłoszenia do 6 zawodników (2 drużyn) po zaniżonej odpłatności podanej poniżej. Koordynator ma prawo do przydzielenia klubom większej ilości niskopłatnych miejsc wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc po upływie terminu zgłoszenia tj. po 20.09.2018r. Na drużynę składają się 3 osoby (kobiety i mężczyźni w dowolnej mieszanej konfiguracji z jednego klubu).

 

Odpłatność:

każdy zawodnik i opiekun zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 40zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem mistrzostw. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

Liczba miejsc noclegowych ograniczona. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość (po otrzymaniu aprobaty organizatora) samego startu w marszu  – opłata startowa – 40zł.

 

Badania:

zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach Nordic Walking oraz zaświadczenie KIZ. W/w kserokopie orzeczeń  zostaną przekazane Stowarzyszeniu CROSS

 

Przepisy:

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z RAMOWYM REGULAMINEM INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING (NW).

 

Zawody Pucharu Polski zostaną przeprowadzone w trzech grupach startowych:

B1 niewidomy (z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach) , 

B2 słabowidzący ,wśród kobiet i mężczyzn

Juniorzy Open do lat 21.

 

Wszyscy zawodnicy po przejściu trasy i osiągnięciu linii mety otrzymują indywidualne punkty do Pucharu Polski NW w swoich kategoriach startowych. Punkty są przyznawane dla kobiet i mężczyzn odrębnie dla każdej kategorii B-1 i B-2 niezależnie od ilości zawodników startujących w danej kategorii) oraz dla juniorek i juniorów (do 21 lat).

Drużynowe Mistrzostwa Polski – są zawodami klubów. Rozgrywane będą na zasadzie sztafety. Na drużynę – reprezentację klubu składają się 3 osoby: kobiety i mężczyźni z jednego klubu w dowolnej mieszanej konfiguracji. W zawodach  nie uwzględnia się podziału na kategorie wiekowe i grupy wynikające ze stopnia dysfunkcji wzroku. 

 

Trasa:

zawody zostaną przeprowadzone na znakowanych szlakach Nordic Walking – długość ok.6 km. Trasa prowadzi leśnymi duktami. Dostosowana do potrzeb większości zawodników słabowidzących.

 

Zawodnicy winni posiadać:
Strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych,

Aktualne badania lekarskie,

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kije zapewniające możliwość stosowania poprawnej techniki nordic walking

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Uwaga

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 1.09.2018 r godz. 20.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Koordynator dr Dariusz Rutkowski, zalecany kontakt Elżbieta Garncarz 504778890