VIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki - Zdrój 13-21.10.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

VIII MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki - Zdrój 13-21.10.2023

Ostatnia modyfikacja: 7 września 2023
warcaby

KOMUNIKAT

VIII MISTRZOSTW POLSKI OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH

W WARCABACH 100-POLOWYCH

Duszniki - Zdrój 13-21.10.2023

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"

Koordynator: Grażyna Wydrych, tel. 724 725 735

Cel:

Wyłonienie  Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.

Termin i Miejsce:

Mistrzostwa odbędą się w dniach 13 - 21.10.2023 r. w Dusznikach - Zdroju w miejscu zakwaterowania.

Zawodnicy przyjeżdżają 13.10.2023 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój.

Wyżywienie od kolacji 13.10.2023 r. do śniadania 21.10.2023 r.

Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy  całkowicie niewidomi,

posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc .

Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta.

Uczestnikami zawodów mogą być osoby posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi) .

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika w wysokości 240 zł i  przewodnika 240 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych - płatne na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw.

System rozgrywek

Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.

Mistrzostwa zostaną  rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz Regulaminem  Stowarzyszenia CROSS

Tempo gry: 80 minut + 1 minuta za ruch na zawodnika

Sędziowie:

Robert Sobczyk

Mirosław Grabski

Nagrody:

Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary i medale.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i PESEL zawodników i przewodników) dokonują kluby na adres: grazyna.wydrych13@gmail.com   do 30.09.2023 r.

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 13.10.2023 o godz. 20.00.

 

Koordynator

Grażyna Wydrych

Tel. 724 725 735