Baner mistroszwa europy w showdown

MP w kajakarstwie - Iława, 10-13.08.2018

Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKICH  ZAWODÓW O MISTRZOSTWO POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM
Iława, 10-13.08.2018 r.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Koordynator Zawodów – Stanisław Piasek telefon 609 539 670 , mail s.piasek@wp.pl

 

CEL

Wyłonienie najlepszych zawodników  niewidomych i słabowidzących na dystansach 500m.kobiet i mężczyzn oraz mixt  , 1000 m. kobiet i mężczyzn w osadach dwuosobowych jak również najlepszej drużyny.

Podnoszenie poziomu sportowego i popularyzacja kajakarstwa płaskodennego.

 

TERMIN I MIEJSCE:

Zawody rozegrane zostaną w dniach 10-13.08.2018r. w I ławie na torach wioślarskich na akwenie Jezioraka.  Zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku na wyspie  Wielka Żuława.

 

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami mogą być zawodnicy tego samego klubu zrzeszeni w Stowarzyszeniu CROSS, posiadający znaczny lub umiarkowany stopień inwalidztwa ze względu na wzrok.

Osadę stanowią zawodnicy tego samego klubu. Dopuszcza się możliwość wystartowania osad z różnych klubów na zasadzie poza konkursowym.

Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach bądż podpisane oświadczenie o udziale  w zawodach  na własną odpowiedzialność.

 

WPISOWE:

Każdy uczestnik wpłaca wpisowe w kwocie 60,00 zł od osoby.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników należy przesyłać na adres : s.piasek@wp.pl oraz   morenailawa@wp.pl w terminie do 1 sierpnia 2018 r. ( zgłaszają zawodników macierzyste kluby).

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia ,pesel , stopień niepełnosprawności oraz godzinę przyjazdu i  wyjazdu.

 

Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz  punktów regulaminu na odprawie technicznej dnia 10 .08.2018r.  około godz. 20,oo

 

Koordynator zawodów: Stanisław Piasek

Kontakt: 609 539 670

W załączeniu :

 1. harmonogram
 2. Regulamin

 

 

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW STOWARZYSZENIA CROSS

W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM Iława 10-13.08.2018

 

10.08.2018 r.

PRZYJAZD  EKIP  w godzinach przedpołudniowych 

14:30  - OBIAD

16:00- 18:00   -  ZAPOZNANIE Z TOREM

18:00 -  KOLACJA

19:00-  ODPRAWA TECHNICZNA

 

11.08.2018 r.

 7:30-8:30   ŚNIADANIE

9:30             ZBIÓRKA  OSAD PRZY  POMOŚCIE ,  ODBIÓR SPRZĘTU ,PRZYGOTOWANIE DO STARTU

10:00           START  K-2   500m KOBIET

10:30           START  K-2   500m  MĘŻCZYZN  (  I SERIA)

11:00           START  K-2   500m  MĘŻCZYZN   (II SERIA)

11:30           START  K-2   500 m  MĘŻCZYZN ( III SERIA)

 13:00         OBIAD

15:00           ZBIÓRKA OSAD PRZY POMOŚCIE , ODBIÓR SPRZĘTU, PRZYGOTOWANIE DO STARTU

15:30           START  K-2 500m  MIXT (I SERIA)

16:00           START K-2  500m  MIXT (II SERIA)

16:30           START K-2  500m  MIXT (III SERIA)

 17:00          ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU  sprawdzenie i przygotowanie do

                     następnych  startów

18:00           KOLACJA

 

12.08.2018 r.

7:30- 8:30     ŚNIADANIE

9:30               ZBIÓRKA OSAD PRZY POMOŚCIE,  ODBIÓR SPRZĘTU, PRZYGOTOWANIE DO STARTU

10:00             START K-2  1000m KOBIET

11:00             START  K-2 1000m  MĘŻCZYZN  (I SERIA)

12:00             START  K-2  1000m MĘŻCZYZN  (II SERIA)

12:30             START K-2  1000m  MĘŻCZYZN

13:30 -14:30            OBIAD

 15:00-17:30  SPRAWDZENIE PODLICZENIA  WYNIKÓW  ,PRZYGOTOWANIE PROTOKOŁÓW,    WYPISANIE  DYPLOMÓW. PRZYGOTOWANIE  DO UROCZYSTEGO  ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW 18:00      UROCZYSTE   ZAKOŃCZENIE  ZAWODÓW – DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

19:00      KOLACJA

 

13.08.2018 r.

7:30 – 8:30 ŚNIADANIE

WYJAZD  UCZESTNIKÓW

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW O MISTRZOSTWO POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM

IŁAWA 10-13.08.2018 r.

 1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie CROSS , a koordynatorem imprezy Stanisław Piasek
 2. zawody rozegrane zostaną w dniach 10-13.08.2018 r. w Iławie (tory wioślarskie), a zakwaterowanie w ośrodku na wyspie  Wielka Żuława  obok  torów wioślarskich.
 3. Zawody zostaną rozegrane na torach  wioślarskich na akwenie Jezioraka , na dystansie 500m kobiet i mężczyzn oraz  mixt,  1000 m. kobiet i mężczyzn w osadach  dwuosobowych.
 4. Osadę stanowią zawodnicy tego samego klubu. Dopuszcza się możliwość wystartowania osad z różnych klubów na zasadzie poza konkursowym.
 5. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy tego samego klubu zrzeszeni w Stowarzyszeniu CROSS, posiadający stopień  znaczny bądż umiarkowany ze względu na wzrok.
 6. Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach bądż podpisane oświadczenia o udziale w nich na własną  odpowiedzialność.
 7. Wyścigi osad zostaną przeprowadzone na torze wioślarskim. Tory dla dwóch osad kajakowych wyznacza linia bojek. Dla toru nr 1  bojki znajdują się po jego prawej stronie. Dla toru nr 2 po lewej  i analogicznie dla pozostałych. Skrajny tor i usytuowanie jest od strony brzegowej lądu czyli po lewej stronie linii bojek, natomiast tor  nr 8 skrajny po prawej od strony brzegu wyspy.
 8. Start do zwodów znajduje się od strony południowej toru czyli bliżej punktu zmiany osad. Meta usytuowana jest na stronie północnej toru, oznaczona linką wiszącą ponad torem.
 9. Taka sama linka znajdować się będzie  także na linii  startu.
 10. Zawodnicy startują na jednakowym sprzęcie dostarczonym przez organizatora
 11. Każdy zawodnik obowiązkowo w czasie biegu musi posiadać założoną  kamizelkę asekuracyjną. A zawodnik szlakowy ma umieszczony na niej nr toru.  Według kolejności zawodnicy są ustawieni przez sędziego  na starcie.
 12. Komendy do startu są dwie GOTÓW- komenda słowna sędziego i sygnał dżwiękowy łodzi startera z jednoczesnym znakiem  chorągiewką.P
 13. rzekroczenie linii mety dziobem kajaka sędzia oznajmia sygnałem dżwiękowym każdą z przepłyniętych osad.
 14.   Zawody rozgrywane są w seriach na czas. O kolejności decyduje najlepszy czas. Serie ustala się wówczas ,gdy liczba  głoszonych osad przekracza 8 w danej konkurencji.
 15. W serii pierwszej startują zawodnicy posiadający najlepsze osiągnięcia w kajakarstwie. Propozycję podziału na serie swoich osad przedstawia kierownik ekipy sędziemu głównemu na odprawie technicznej.
 16. Kolejność zajmowanych torów w serii odbywa się drogą losowania na odprawie technicznej.
 17. Zawodnicy zobowiązani są do unikania wzajemnych kolizji na torze.
 18. W razie zaistnienia kolizji winna jest załoga, która opuściła swój tor. Dopuszcza się kontynuowanie biegu na innym torze jeżeli to nie zakłóca przebiegu zawodów innym osadom. Jeżeli kolizja następuje do 50 m od startu  bieg może zostać powtórzony na długi sygnał z łodzi startera. Załoga winna kolizji zostanie przeniesiona na ostatnie miejsce w danej serii.
 19. Biegi będą rejestrowane na kamerze usytuowane3j na mecie , co będzie dowodem rozstrzygającym w razie wątpliwości przy ustalaniu miejsc.
 20. Protesty przyjmuje sędzia główny na mecie bezpośrednio  po zakończonym biegu. Kaucja protestu wynosi 100,- zł. składana koordynatorowi  na miejscu zmian. Kaucja  zwracana jest w przypadku korzystnego orzeczenia. Komisję stanowią : sędzia główny, koordynator sędzia filmujący i sędzia startu.
 21. Po zakończonym biegu osady spływają na miejsce zmian i przekazują  swój sprzęt sędziemu zmiany.
 22. Organizator prosi o bezpieczne zachowanie się na wodzie, przestrzeganie przepisów o prawie drogi ( o ustąpienie drogi innym jednostkom pływającym) oraz o stosowanie zasad fair play przyjętych w sporcie.
 23. Do klasyfikacji drużynowej liczy się  9 pierwszych miejsc, zarówno w klasyfikacji mężczyzn jak i kobiet. Z tym ,że  za  I-sze  miejsce otrzymuje  zespół 10 punktów,

za II -8 pkt. Za III – 7 pkt. Itp. za  IX – te  jeden  punkt. Zwycięża drużyna  która uzyskała największą ilość punktów. Przy remisie wyższe miejsce zajmuje zespół który miał najwyższe miejsca.