Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Ustka 22.05-30.05.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Ustka 22.05-30.05.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2022
zawody
Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
Ustka 22.05-30.05.2022 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator: Wacław Morgiewicz
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”
 
Termin i miejsce:
22.05 - 30.05.2022 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.
Mistrzostwa rozpoczynają się w dniu 22.05.2022 r. od kolacji, kończą się śniadaniem w dniu 30.05.2022 r.
 
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być drużyny i pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia.
Możliwość uczestnictwa w jednym turnieju. W pierwszej kolejności zostaną rozegrane M P MAXY
 
Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych par oraz drużyn w brydżu sportowym.
 Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.
 Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
 Popieranie sportowego współzawodnictwa.
 
Odpłatność:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 200 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.
 
System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 22.05.2022 r. o godz. 20.
Najlepsze drużyny i pary otrzymają puchary i medale.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ksbialystok@piasta.pl  do dnia 13.05.2022 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.
Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz