Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY Ustka 07-14.11.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 17 sierpnia 2021
zawody
Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących
w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY
Ustka 07-14.11.2021 r.
 
I  Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2021”
 
II Cel:
Wyłonienie Mistrzów Polski, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja brydża sportowego w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.
 
III  Termin i miejsce:      - Miksty 07-10.11.2021 r.
                                         - IMPY 10-14.11.2021 r.
Ustka OW „Dagmor”, ul. Storczykowa 6
 
IV  Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być inwalidzi wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym będący członkami klubów Stowarzyszenia „CROSS”.
 
V System rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane w czterech sesjach, MIKSTY na zapis maksymalny.
 
VI Ocena wyników:
O kolejności zajętych miejsc decyduje najlepszy wynik sumaryczny po czterech sesjach.
 
VII Nagrody:
Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary oraz medale.
 
VIII  Zgłoszenia:
należy przesyłać na adres e-mail: klub-zryw@wp.pl do dnia 21.10.2021 r. Zgłoszenie musi zawierać imię nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności zawodnika, oraz skan orzeczenia.
 
IX Odpłatność:
Miksty 60 zł, IMPY 80 zł - za każdego zawodnika
- osoba towarzysząca - 300 zł Miksty, 400 zł IMPY. 
 
Koordynator
Mirosław Mirynowski
nr tel. 606 271 016