Baner

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH W BIEGACH GÓRSKIICH 24-26.06.2021 Szklarska Poręba

Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2021
zawody
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH W BIEGACH GÓRSKIICH
24-26.06.2021 Szklarska Poręba

 

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
2. Integracja osób niepełnosprawnych .
3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych.
4. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" 
III. Termin i miejsce
24 – 26 czerwiec 2021; Ośrodek wypoczynkowy „Milutka”, ul. Odrodzenia 35, Szklarska Poręba
IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia do dnia  01.06.2021 kbadowski@vp.pl
Proszę podać imię i nazwisko, pesel, stopień niepełnosprawność i przywieźć ze sobą ksero orzeczenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1 Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.
2. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy pełnoletni , zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
3. W zawodach mogą wziąć udział:
1. Kat. B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .
2. Kat. B2 (T12) – startujące samodzielnie.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
IV. Badania lekarskie:
Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
V. Zawody
Bieg górski :
dystans ok 10 km ( trasa bardzo wymagająca )
Nagrody ( puchary )
kategoria B1 (T11) miejsca I – III ( kobiet i mężczyzn )
kategoria B2 (T12) miejsca I – III ( kobiet i mężczyzn )

UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 zawody będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).lub mogą zostać odwołane od sytuacji niezależnej od organizatora.

Koordynator : Krzysztof Badowski 694437113