Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM Kościelisko, 26.02- 01.03.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2021
zawody
KOMUNIKAT
MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W NARCIARSTWIE BIEGOWYM
Kościelisko, 26.02- 01.03.2021 r.
 
  1. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"
Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, a-mail: jozefplichta1958@gmail.com .
 
  1. Cel:
Wyłonienie  Mistrzów Polski w narciarstwie biegowym osób niewidomych i słabowidzących.
Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja narciarstwa biegowego wśród osób niewidomych i słabowidzących.
 
  1. Termin i Miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 26.02- 01.03.2021 w Kościelisku.
Zakwaterowanie w Willi u Gąsieniców ul. Królewska 42 w Kościelisku.
Dzieci i młodzież będzie zakwaterowana w innym miejscu również w Kościelisku.
Wyżywienie od kolacji 26.02.2021 r. do śniadania 01.03.2021 r.
 
  1. Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie o niepełnosprawności z narządu wzroku do lat 16.
Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zawodnicy są zobowiązani dostarczyć przedstawicielowi organizatora  na odprawie technicznej.
 
  1. Wpisowe:
Wpisowe od zawodnika zrzeszonego w Stowarzyszeniu CROSS wynosi 60 zł; wpisowe za przewodnika wynosi 60 zł.
Wpisowe jest płatne na konto Stowarzyszenia CROSS  nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub koordynatorowi na odprawie technicznej.
Zawodnicy do lat 21, a także ich opiekunowie/przewodnicy są zwolnieni z opłat.
 
6.Dystans i kategorie:
 
bieg krótki – styl klasyczny
Dystans:
2,5 km – kobiety, młodziki
5 km mężczyźni
Zawodnicy startują pojedynczo w interwale czasowym – kolejność startu oraz długość interwału ustalana jest przez organizatora i sędziów
 
bieg długi – styl dowolny
Dystans:
5 km – kobiety, młodziki
10 km mężczyźni
Zawodnicy startują w kolejności wyników uzyskanych w biegu krótkim.
 
Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach:
- młodzik/dziewczęta do lat 15
- juniorka do lat 21
- seniorka
- młodzik/chłopcy do lat 15
- junior  do lat 21
- senior
 
Klasyfikacja w kategorii wiekowej będzie możliwa po zgłoszeniu minimum 3 zawodników. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników, kategorie będą łączone.
 
Zawodnicy rywalizują razem z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty czasowej dla grupy B1
Kategoria B1 – osoby całkowicie niewidome – minus 12 procent czasu netto ( startują w zaciemnionych goglach)
Kategoria B2 –  osoby szczątkowidzące - łączona z Kategorią B3 – osoby słabowidzące – czas netto
 
Zwycięzcy biegów uzyskują tytuł Mistrza Polski osób niewidomych i słabowidzących.
 
  1. Przepisy
Biegi rozgrywane będą według obowiązujących przepisów Polskiego Związku Narciarskiego.
Jeżeli na zawodach nie będą wyznaczone „strefy prowadzenia zawodnika” kontakt fizyczny pomiędzy zawodnikiem i przewodnikiem będzie dozwolony na całej trasie.
Każdy zawodnik może startować z przewodnikiem – zapewnienie przewodników leży po stronie klubów zgłaszających zawodników.
 
  1. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) dokonują kluby  na adres: jozefplichta1958@gmail.com    do 15.02.2021 r.
 
  1. Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna 26.02.2021 o godz. 20.00 w miejscu zakwaterowania.
 
  1. Inne:
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone pod warunkiem zmiany obowiązujących do 14 lutego 2021 roku zasad bezpieczeństwa w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego i prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.
Aktualne informacje nt. Mistrzostwa będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” oraz na facebooku.
 
                                                                                                         Koordynator
                                                                                                         Józef Plichta