Baner

OBÓZ SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Z ZAKRESU NARCIARSTWA BIEGOWEGO KOŚCIELISKO 14-26.02.2021

Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2021
obozy
KOMUNIKAT obozu sportowego niewidomych i słabowidzących
z zakresu NARCIARSTWa BIEGOWEGO
Kościelisko
14-26.02.2021 r).
Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Oświadczenie o stanie zdrowia - pobierz

Organizator:
Stowarzyszenie „Cross”
Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, adres e-mail: jozefplichta1958@gmail.com .
 
Termin i miejsce imprezy:
Obóz odbędzie się w dniach 15-27.02.2021 (było 14-26.02.2021 r).
Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „Willa u Gąsieniców”  ul. Królewska 42, 34-511 Kościelisko. Przyjazd uczestników 15.02.2021 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 15.02.2021 r. do obiadu 27.02.2021 r.
Dojazd z Zakopanego busem w kierunku Kościelisko-Kiry.
 
Uczestnictwo:
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie narciarskim (narciarstwo biegowe). W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia. Oprócz tego załączone oświadczenie o stanie zdrowia-COID-19 wypełnić w dniu 13.02.2021 i dostarczyć koordynatorowi w dniu przyjazdu.
Przewodnik/asystent powinien posiadać umiejętności biegania na nartach.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 01.02.2021 r. na adres: jozefplichta1958@gmail.com dołączając skan formularza zgłoszeniowego i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  uczestnika (oryginał formularza i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu).
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na obóz mają osoby czynnie uprawiające narciarstwo biegowe.
 
Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 600 zł,  a od przewodnika osoby całkowicie niewidomej 300 zł (liczba przewodników ograniczona).
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora. Potwierdzenie przelewu wpłaty należy okazać na rozpoczęciu obozu.
 
Pozostałe informacje:
Uczestnicy na czas trwania obozu będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW.
Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego. Na obozie będzie możliwość smarowania nart. Zawodnicy przyjeżdżają na obóz z własnym sprzętem sportowym (narty, kijki, buty narciarskie).
Celem obozu jest nauka techniki w biegach narciarskich i przygotowanie zawodników do  startu w zawodach sportowych.
 
Koordynator
Józef Plichta