Baner mistroszwa europy w showdown

MP w półmaratonie - Ostrołęka, 26-28 maja 2018

Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Polski Stowarzyszenia „Cross”
w półmaratonie Ostrołęka, 26-28 maja 2018 r.

 

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Wiesław Miech, telefon: 502 375 444, mail: aleksandra1950@wp.pl.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

2. Cel:

Wyłonienie Mistrza Polski w półmaratonie dystans 21,095 km, Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja biegów długodystansowych, Złożenie  hołdu dla Waldemara Kikolskiego - wybitnego sportowca, wielokrotnego paraolimpijczyka, Upowszechnianie sportu wśród osób niewidomych i słabowidzących, Integracja i rywalizacja zawodników niewidomych i słabowidzących z zawodnikami pełnosprawnymi.

 

3. Termin i Miejsce:

Uczestnicy zakwaterowani będą w Hostelu FORTIS mieszczącego się bezpośrednio przy stadionie przy Wincentego Witosa 1, 07-410 Ostrołęka.

Przyjazd w dniu 26-05-2018. Zawody odbędą się w dniu 27-05- 2018 w Ostrołęce.

Trasa posiada atest PZLA. Start  na bieżni stadionu przy ul. Wincentego Witosa 1.

 

4. Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym,  a dzieci i młodzież do 16 lat orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Zgłoszenia na Mistrzostwa dokonują kluby.

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku braku zaświadczenia zawodnik podpisuje stosowne  oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku braku ksera orzeczenia o  niepełnosprawności zawodnik poniesie 100% kosztu pobytu i startu w biegu.

 

5. Wpisowe:

Wpisowe wynosi 40 zł od uczestnika.

Opłaty należy dokonać gotówką u koordynatora przed rozpoczęciem mistrzostw lub przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać na rozpoczęciu zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.

 

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imię, nazwisko, PESEL, klub) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 na adres e-mail: aleksandra1950@wp.pl lub telefonicznie: 509 992 386 lub do koordynatora Wiesław Miech tel. 502 375 444.

 

Koordynator

Wiesław Miech