Baner

SMARTFON BEZ TAJEMNIC 2020

Ostatnia modyfikacja: 7 września 2020
szkolenia
PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC 2020”
szkolenie z zakresu obsługi smartfonu


Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na trzy edycje szkolenia z zakresu obsługi smartfonu. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.
Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl 4 tygodniowych zjazdów.
Edycja nr 1
Zjazd numer 1) 07.11 - 14.11.2020
Zjazd numer 2) 05.12 - 12.12.2020
Zjazd numer 3) 23.01 - 30.01.2021
Zjazd numer 4) 20.02 - 27.02.2021
Edycja nr 2
Zjazd numer 1) 14.11 - 21.11.2020
Zjazd numer 2) 09.01 - 16.01.2021
Zjazd numer 3) 06.02 - 13.02.2021
Zjazd numer 4) 06.03 - 13.03.2021
Edycja nr 3
Zjazd numer 1) 28.11 - 05.12.2020
Zjazd numer 2) 16.01 - 23.01.2021
Zjazd numer 3) 13.02 - 20.02.2021
Zjazd numer 4) 13.03 - 20.03.2021
Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.
Organizator zastrzega, że osobom które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział.
Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:
- być osobą pełnoletnią;
- być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty
wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;
- być członkiem Stowarzyszenia „Cross”
Uwaga: Każdy beneficjent zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub telefonu iPhone w wersji nie niższej niż 6.
Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku, klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Smartfon bez tajemnic 2020” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 9 października 2020 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross”: osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie brały udziału w projekcie „Pomocna dłoń” realizowanym w roku 2019. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic 2020” wynosi 300,00 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.
Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic 2020” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.
Koordynatorem projektu jest Pan Adam Dzitkowski.
Telefon kontaktowy do koordynatora: 602-699-270
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia „Cross” - tel. 22 412-18-80 lub mailowo pod adresem: ania@cross.org.pl .
W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Smartfon bez tajemnic 2020” .
 
Ramowy program szkolenia „Smartfon bez tajemnic 2020”:
1. Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych
2. Podstawy nawigacji po systemie
3. Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających.
4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty)
5. Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS)
6. Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store
7. Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu
8. Korzystanie z poczty elektronicznej
9. Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.)
10. Korzystanie z przeglądarki internetowej
11. Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik)
12. Korzystanie z nawigacji
13. Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji
14. Praktyczne korzystanie z nawigacji
15. Korzystanie z portali społecznościowych
16. Obsługa płatności mobilnych
17. Omówienie usług chmurowych
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA
Dane szczegółowe uczestnika - pobierz
Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Oświadczenie o innych projektach - pobierz
RODO klauzula Smartfon - pobierz