Baner

III Drużynowe Mistrzostw Polski, Pucharu Polski NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING JANIKÓW 25-27.09.2020

Ostatnia modyfikacja: 1 września 2020
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III Drużynowych Mistrzostw Polski, Pucharu Polski
NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING
JANIKÓW 25-27.09.2020
 
Formularz zgłoszeniowy - pobierz xls
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Guide, Stowarzyszenie Janików nad Smortawą, Nadleśnictwo Oława
Koordynator zawodów: Dariusz Rutkowski 507067266
Sędzia główny zawodów: Tomasz Niewodniczański
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa, podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników. Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.
Propagowanie nordic walking, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Doskonalenie techniki marszu nordic walking.
Termin i miejsce:
Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 25.09.2020 r w godzinach popołudniowych do Ośrodka. Wyżywienie od kolacji 25.09.2020r. do obiadu 27.09.2020r.
Ośrodek Leśna Skarpa, Leśna Woda 7, 49-312 Szydłowice,
Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział osoby niewidome lub słabowidzące posiadające aktualne orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej utracie wzroku (kserokopię orzeczenia KIZ należy przekazać koordynatorowi).
Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” prosimy przesyła
do dnia 21.09.2020 na adres mailowy: marcinposiek@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, grupy startowej (B1,B2,B3), daty urodzenia oraz danych osób towarzyszących (liczba miejsc ograniczona) a także terminu przyjazdu i wyjazdu. Każdy klub CROSS posiadający aktywną sekcję nordic walking ma prawo zgłoszenia do 6 zawodników (2 drużyn) po zaniżonej odpłatności podanej poniżej. Koordynator ma prawo do przydzielenia klubom większej ilości niskopłatnych miejsc wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc po upływie terminu zgłoszenia tj. po 21.09.2020r. Na drużynę składają się 3 osoby (kobiety i mężczyźni w dowolnej mieszanej konfiguracji z jednego klubu).
Wpisowe:
każdy zawodnik i opiekun zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 40zł. Bez dokonania powyższej opłaty uczestnik nie będzie zakwaterowany ani dopuszczony do rywalizacji. Liczba miejsc noclegowych ograniczona. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość (po otrzymaniu aprobaty organizatora) samego startu w marszu – opłata startowa – 20zł. W przypadku opłaty przelewem należy posiadać potwierdzenie. Wpisowe płatne przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
System rozgrywek:
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z RAMOWYM REGULAMINEM INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING (NW). Regulamin dostępny na stronie internetowej CROSS.
Zawody zostaną przeprowadzone w grupach startowych:
- B1 (niewidomy z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach lub okularach dociskających),
- B2 (słabowidzący bez gogli i okularów dociskających , z przewodnikiem - kontakt stały - uprząż lub kontakt wzrokowy, słowny lub bez przewodnika)
Przewodnikami mogą być zawodnicy kategorii B-2 startujący z własnymi numerami startowymi, których stan wzroku pozwala na bezpieczne prowadzenie zawodnika B-1 lub B-2.
Zawody zostaną przeprowadzone w grupach wiekowych: junior (do 21 roku) i senior.
Trasa:
zawody zostaną przeprowadzone na znakowanych szlakach Nordic Walking – długość ok.5 km. Trasa prowadzi leśnymi duktami. Dostosowana do potrzeb większości zawodników słabowidzących.
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 25.09.2020 r godz. 21.00
Zawodnicy winni posiadać:
Strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych,
Aktualne badania lekarskie (zaświadczenie lekarskie – wystarczy lekarz rodzinny) lub własne oświadczenie
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Kije do nordic walking, zapewniające możliwość stosowania poprawnej techniki marszu
 
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Informacje dodatkowe:
1. Dojazd PKP do miasta Oława. Z Oławy możliwy dojazd transportem zapewnionym przez organizatorów. Wymaga jednak wcześniejszego zamówienia z podaniem liczby osób i godziny przyjazdu do Oławy. Planowane jednorazowe podstawienie autobusu.
2. Drużyny zapewniają przewodników we własnym zakresie. Istnieje ograniczona możliwość obsługi przewodnikowskiej przez organizatorów. Decyduje kolejność i liczba zgłoszeń. Wymaga wcześniejszego zamówienia w zgłoszeniu z podaniem liczby osób, grupy startowej i orientacyjnego czasu przejścia 5km.
3. Preferencje dotyczące zakwaterowania prosimy podać w zgłoszeniu. W miarę możliwości zostaną uwzględnione.
4. Organizator nie zapewnia kijów nordic walking.
Kontakt telefoniczny dr Dariusz Rutkowski: tel. 507-067-266
Dariusz Rutkowski
Osoba obsługująca zgłoszenia:
Marcin Pleśniak - tel. 603314121 mail: marcinposiek@gmail.com