Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km - Bydgoszcz 18-20.09.2020 r

Ostatnia modyfikacja: 28 sierpnia 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W NORDIC WALKING na dystansie 5km
18-20.09.2020 Bydgoszcz
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
 
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.   
 
Koordynator zawodów: Georgina Myler, mail: luczniczka.bydgoszcz@wp.pl telefon: 698181884
 
Sędzia główny zawodów: Beata Rajewska
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Wyłonienie Mistrzów Polski w  nordic walking niewidomych i słabowidzących w kategoriach B1,B2, wśród kobiet i mężczyzn oraz OPEN Junior (do la 21)  na dystansie 5km.
 
Termin i miejsce:
18-20.09.2020 Bydgoszcz
Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 18.09.2020 r w godzinach popołudniowych do Hotelu Akor, Ul. Ludwikowo 1, Bydgoszcz.  Polecam dojazd TAXI. Koszt z dworca kolejowego to około 20 zł (MPT ŁUCZNICZKA TAXI tel. 52 19191, 52 344-44-44). Można także dojechać tramwajem. 1 przystanek w kierunku Rycerska, a następnie spacerem kierując się na północny-wschód w stronę wiaduktu, wiaduktem nad ulicą i torami, a następnie prosto na wschód mijając po drodze po lewej stronie cmentarz, przechodząc przez dwie nitki torów oraz niewielki lasek. Hotel znajduje się po lewej stronie nieco w głębi.
Wyżywienie od kolacji 18.09.2020r. godz. 19:00  do śniadania 20.09.2020 r.
 
Miejsce zawodów: Park Myślęciński
 
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch dystansach:
-Mistrzostwa Polski na dystansie 5 km w kategoriach:
B1 niewidomy (z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach) , B2 słabowidzący ,wśród kobiet i mężczyzn oraz Juniorzy Open do lat 21 .
-Start rekreacyjny na dystansie 3km (seniorzy 65+)
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub wysłać skan razem ze zgłoszeniem  Uczestnicy winni posiadać własne gogle (kategoria B1) i kije do nordic walking.
Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości/rodzaju kategorii.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników do koordynatora Georginy Myler na e-mailem na adres luczniczka.bydgoszcz@wp.pl  w terminie do 10.09.2020 r. Zgłoszenia tylko przez klub. Karta zgłoszenia wysłana do Klubów wraz z komunikatem. (W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia ,PESEL, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową ( B1,B2,Junior Open, start rekreacyjny) oraz  dane przewodnika, orientacyjny czas przyjazdu i wyjazdu, oraz nr kontaktowy do przynajmniej 1 osoby.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - pobierz

Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne mogą zostać pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone będą na końcu.
 
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 40 zł (zawodnik, przewodnik B1)
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Juniorzy oraz opiekun (1 osoba) zwolnieni  z opłaty.
 
System rozgrywek:
Zawody rozegrane z zaktualizowanym Ramowym  Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Stowarzyszenia Cross w nordic walking m.in. (zawodnicy B-1 tylko w goglach, kije wyłącznie do nordic walking)
 
Odprawa techniczna:
Po kolacji o godzinie 19:30  w dniu 18.09.2020
 
Inne:
W dniu 19.09.2020 w godzinach popołudniowych przewidywane są wybory do  komisji sportowej Nordic Walking Stowarzyszenia CROSS.
                                                               
Koordynator
Georgina Myler
 
UWAGA!  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
*Liczba wszystkich uczestników jest ograniczona do maksymalnie 150 osób.