Baner

„Graj w ciemno II” Kołobrzeg, 5-12.09.2020r.

Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020
komunikaty
Komunikat organizacyjny
„Graj w ciemno II”
Kołobrzeg, 5-12.09.2020r.
 
I Organizator:
Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW” w Słupsku
II Cel zadania:
Podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja gry w showdown oraz Strzelectwa Laserowego w środowisku osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z dysfunkcją narządu wzroku; integracja społeczna uczestników zadania oraz poznawanie walorów turystycznych Pomorza Zachodniego,
Ogólna poprawa kondycji psycho-fizycznej uczestników zadania.
III Termin i miejsce:
Projekt odbędzie się w dniach 5-12.09.2020 r.
Przyjazd uczestników w dniu 5 września. w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu od godz. 15.00. Impreza zaczyna się kolacją w dniu 5 września, a kończy się śniadaniem w dniu 12 września o godz. 9.00.
Miejscem zakwaterowania będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
IV Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być osoby dorosłe posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z terenu całego kraju.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej lub wcześniej przesłać je e-mailem wraz ze zgłoszeniem.
V System rozgrywek:
Zawody będą się składać z dwóch turniejów: w Showdown i Strzelectwie Laserowym. Łączna suma punktów z tych dwóch dyscyplin wyłoni najlepszych zawodników dwuboju.
VII Nagrody:
Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary i medale.
VIII Zgłoszenia:
Należy je przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl, Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.08.2020 r. Musi ono zawierać imię i nazwisko, nr PESEL, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz województwo.

IX Więcej informacji pod numerem: 882-178-953
Koordynator
Mirosław Mirynowski
Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Słupska.