Baner mistroszwa europy w showdown

Spartakiada dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2017
zawody

SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMYCH 
I SŁABOWIDZĄCYCH 
W LEKKIEJ ATLETYCE I PŁYWANIU
Warszawa 20.10.2017- 22.10.2017 r.

 

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”

KOORDYNATOR: Adam Baranowski, mail: albaranowski@gmail.com , telefon 502 533 834 .

MIEJSCE: Warszawa

MIEJSCE ZAWODÓW: Stadion lekkoatletyczny klubu ”Orzeł”, pływalnia „Foka”, SOSW dla słabowidzących w Warszawie.

TERMIN: 20.10.2017 – 22.10.2017

Spartakiada rozpoczyna się 20.10.2017r.( piątek) odprawą techniczną o godz. 13.00.

Zakwaterowanie: Hotele „Atos”, „Portos” i „Aramis” Warszawa ul. Mangalia 1/3

Dojazd z dworca Centralnego autobusami 501,519, 522.

Cele:

Popularyzacja aktywnych form rehabilitacji poprzez rozwój dyscyplin sportowych.

Organizacja zawodów dla sportowców niepełnosprawnych.

Rywalizacja sportowców niewidomych i słabowidzących.

Podnoszenie sprawności fizycznej.

Popularyzacja idei paraolimpijskich.

Program zawodów:

20.10.2017 Piątek

Do 14.00 Przyjazdy zakwaterowanie uczestników.

15.00 Odprawa techniczna w hotelu

18.00-21.00

Konkurencje pływackie na basenie „Foka” ul. Esperanto

 dystanse 50 metrów dowolnym i sztafeta 4x 25 metrów dowolnym

21.10.2017 Sobota

10.00-14.00

Konkurencje lekkoatletyczne na stadionie „Orła” ul. Podskarbińska 14

Biegi płaskie 100, 400, 800 metrów indywidualnie.

Skok w dal, pchnięcie kulą.

17.00-19.00

Wioślarstwo halowe na dystansie 500 metrów. Sala SOSW ul. Koźmińska 7

22.10.2017 Niedziela

10.00-12.00

Wioślarstwo halowe na dystansie 500 metrów.  Sala SOSW ul. Koźmińska 7

12.00

Zakończenie zawodów SOSW ul. Koźmińska7

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w zawodach jest przedłożenie aktualnej zgody lekarskiej (brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych) i zgody rodzica na udział w spartakiadzie (niepełnoletni uczestnicy) oraz przedstawienie podczas rejestracji dokumentów zawodników potwierdzających ich znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku lub zasiłku pielęgnacyjnego (z tytułu utraty wzroku dot. dzieci do lat 16-tu).

 

Zawodnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych: I- 6 i 7 klasa podstawówki oraz gimnazjum i II- szkoły ponadgimnazjalne  do ukończenia przez zawodnika 21 lat. Podział na płeć i kategorie wiekowe nie dotyczy sztafet.

 

Wszyscy opiekunowie winni wziąć udział w odprawie technicznej w dniu 20.10.2017 piątek.

 

Organizator Spartakiady zapewnia nocleg, wyżywienie, opiekę medyczną, zaplecze sportowe, ubezpieczenie zawodników oraz nagrody.

 

Środki na przejazd zapewnia jednostka delegująca.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć ubiór sportowy do poszczególnych dyscyplin.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonuje jednostka delegująca (min. 10 zawodników + opieka) do dnia 13.10.2017r. do koordynatora spartakiady - Pana Adama Baranowskiego e-mail albaranowski@gmail.com tel. 502 533 834 .

 

Stowarzyszenie „Cross” gorąco zaprasza do udziału w zawodach!