Baner

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach 18-28.06.2020 r., Mielno

Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2020
zawody
Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Stowarzyszenia „Cross” w szachach
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.
Koordynatorem zawodów jest: Józefa Spychała, telefon: 509-816-704, e-mail: xmysza@o2.pl   
 
Termin i miejsce:
18-28.06.2020 r., Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ANASTAZJA; 76-032 Mielno, ul. Grażyny 3 . Przyjazd 18.06.2020 (od kolacji). Wyjazd po śniadaniu 28.06.2020 r.
                                      
Uczestnictwo:
W mistrzostwach mogą wziąć udział zawodniczki niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).
 
Cel:
Popularyzacja gry w szachy, podniesienie poziomu sportowego, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, wyłonienie mistrza Stowarzyszenia „Cross”.
 
Wpisowe:
Wpisowe wynosi 200 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 27 zł za zawodnika.
 
System rozgrywek:
System szwajcarski na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka zegarów elektronicznych.
 
Nagrody:
puchary, medale, nagrody rzeczowe.
 
Zgłoszenia
W Mistrzostwach mają prawo startu zawodnicy zaliczani do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności  z  tytułu  wzroku, posiadający minimum III kategorię.
Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 12.06.2020 na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i daty urodzenia. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Pozostałe zagadnienia:
Przyjazd od kolacji w dniu 18.06. godz. 18.00, wyjazd po śniadaniu w dniu 28.06.2020 r.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do udziału w odprawie technicznej w dniu 18.06.2020 r. o godz. 20.
Ze sportowym pozdrowieniem
Józefa Spychała

 

Nagrodę główną w Mistrzostwach Stowarzyszenia CROSS w szachach ufundowała firma EKPO

www.narzedziowy24.eu www.ekpo.pl