Baner

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych - Suwałki, 26-31.12.2019

Ostatnia modyfikacja: 7 października 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych

Suwałki, 26.12.2019r. - 31.12.2019 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”.

Koordynator – Wacław Morgiewicz

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Termin i miejsce:

26.12.2019 r.- 31.12.2019 r.,

"Hotel "Hańcza" 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 2

 

Cele turnieju:

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział osoby posiadające pierwszą lub drugą grupę (stopień znaczny
lub umiarkowany) z tytułu utraty wzroku (należy przedstawić ksero orzeczenia lekarskiego).

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 300 zł.

Odpłatność ta dotyczy również pokrycia pełnych kosztów nocy sylwestrowej.   

Płatne w całości na odprawie technicznej u koordynatora.

 

System rozgrywek:

Szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 1,30 godz. na zawodnika

Odprawa techniczna w dniu 26.12.2019 r. o godz. 19-tej

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestników turnieju dokonują zarządy klubów.

Zarządy klubów ponoszą również odpowiedzialność finansową za zgłoszonych zawodników którzy bez podania przyczyn nie zgłoszą się na turniej.

do dnia 05.12.2019 r. na adres Klubu, e-mail (ksbialystok@piasta.pl)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej rozpoczyna się kolacją  w dniu 26.12.2019 r.

Zawodnicy grający w danej rundzie białymi zapewniają sprzęt.

W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizator przewiduje wprowadzenie limitów
na kluby.

 

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

 

Organizator zastrzega sobie interpretację komunikatu .

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz