Baner

Mistrzostwa Polski w biegu na 10 km - Bydgoszcz, 4-6.10.2019

Ostatnia modyfikacja: 3 września 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny Mistrzostwa Polski w biegu na 10 km

Bydgoszcz, 4-6.10.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@vp.pl

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Cel:

  1. Wyłonienie najlepszego zawodnika w biegu na 10 km w kat. B1 i B2, oraz kategoria Junior - dystans 2000 m
  2. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
  3. Integracja osób niepełnosprawnych.
  4. Promocja zdrowego stylu życia.

 

Termin i miejsce:

04-06.10-2019 r., Bydgoszcz

Zakwaterowanie: Hotel Akor Bydgoszcz, ulica Ludwikowo 1

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział:

Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Kobiety , Mężczyźni, kategoria  B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem.

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę

Kobiety , Mężczyźni , kategoria  B2 (T12) – startujące samodzielnie. Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności)  lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie  do 27.09 2019  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@vp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039,  

Ilość miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.

Zgłoszenie po 27-09-2019 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowanego przez Stowarzyszenie CROSS.

 

 Wpisowe:

Udział własny zawodnika w wysokości 40 zł (20 zł za osobo/dzień) płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
  2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.

 

Koordynator zadania

Krzysztof Badowski