Baner

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown - II Memoriał Michała Wrzesińskiego - Świdnik, 26-29.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 21 sierpnia 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown 2019

II Memoriał Michała Wrzesińskiego

Świdnik, 26-29.09.2019

 

I. Organizator

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS";
 • Koordynator: Sebastian Michailidis, telefon: 665 196 985, mail: michailidis1988@gmail.com

II. Cele

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa;
 • Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce;
 • Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2019 – II Memoriału Michała Wrzesińskiego.

 

III. Miejsce i termin

Świdnik k/Lublina, Hotel Kaprys, ul. E. Orzeszkowej 1 (dojazd pociągiem do stacji Świdnik Miasto, skąd Organizator zapewni pomoc w dotarciu do Hotelu; około 150m).

Zawody odbędą się w terminie 26-29.09.2019.

 

IV. Warunki uczestnictwa

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „Cross”;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „Cross” prowadzący aktywną sekcję Showdown;
 • W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

 

V. Zasady gry oraz regulamin

 • W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;

 

VI. Wpisowe:

 • Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr
  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 • Opłata startowa wynosi 30zł dla osób niepełnoletnich i uczących się (nie dotyczy osób studiujących) oraz 60zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
 • Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.

 

VII. Nagrody:

W obu kategoriach startowych (kobiety oraz mężczyźni) zostaną wręczone puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

VIII. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia należy wysłać do dnia 13 września 2019 (piątek);
 • Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”;
 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
 • Zgłoszenie na załączonym formularzu, powinno zawierać:
  • Nazwisko i Imię,
  • Pesel,
  • Datę urodzenia,
  • Stopień niepełnosprawności,
  • kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,
  • Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;
 • Zgłoszenia należy wysyłać na adres: michailidis1988@gmail.com
 • Zgłoszenia niespełniające któregoś z powyższych kryteriów mogą być pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone w ostatniej kolejności;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopi swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry;
 • Prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Godziny posiłków:

07:30-09:00 – śniadanie

13:30-15:00 – obiad

18:30-20:00 – kolacja

 

26.09.2019 (czwartek):

od 13:00             Przyjazd uczestników

19:00                    Odprawa sędziowska

20:00                   Odprawa techniczna

W godzinach 16:00–21:00 zawodnicy będą mieli dostęp do stołów w celach treningowych.

 

27.09.2019 (piątek):

08:00-13:30        Faza grupowa rozgrywek w kategoriach kobiet i mężczyzn

15:00-18:30        Faza grupowa rozgrywek w kategoriach kobiet i mężczyzn

 

28.09.2019 (sobota):

08:00-13:30        II runda rozgrywek w kategoriach kobiet i mężczyzn

15:00-18:30        Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe w kategoriach kobiet i mężczyzn

20:00                   Uroczysta kolacja, wręczenie nagród, zakończenie turnieju

 

29.09.2019 (niedziela):

Od 09:00             Wyjazd uczestników

  

Koordynator:

Sebastian Michailidis

665 196 985

michailidis1988@gmail.com