Baner

Ogólnopolski Turniej w kręglach klasycznych i Grand Prix Polski - Brzesko, 29.08-01.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 4 lipca 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ORAZ GRAND PRIX POLSKI

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRĘGLACH KLASYCZNYCH

29.08 – 01.09. 2019 BRZESKO

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju i Grand Prix jest Stowarzyszenie „Cross” oraz  Sekcja Niepełnosprawnych  Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Koordynator: Kazimierz Curyło, mail:tarnowpogorze1@wp.pl, telefon: 608 205 033

 

Termin : 29.08 – 01.09.2019 Brzesko

 

Miejsce zawodów:

KRĘGIELNIA BOSIR, ul. Browarna 13a, 32-800 Brzesko, http://www.sportbrzeski.pl/

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, ul. Piastowska 2 b, 32-800 Brzesko, http://schronisko-brzesko.e-meteor.pl/.

 

Cele:

Wyłonienie zwycięzców w Ogólnopolskim Turnieju w kategoriach B1, B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn

Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix Polski w kategoriach B1, B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn na
rok 2019

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Propagowanie kręgli klasycznych, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix Polski, muszą posiadać ważną licencję PZK.

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”

posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku.

/zgłoszenia przez Kluby/.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNICY

Z WAŻNĄ LICENCJĄ PZK.

 

System rozgrywek: Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów

w kręglach klasycznych  zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz Regulaminem SN NiS PZK.

Rozgrywki indywidualne planowane są w czwartek i piątek, w sobotę Grand Prix.

Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem
u Sędziego Głównego.

 

Startujący zawodnicy powinni posiadać: Klubowy strój sportowy, licencje PZK, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego, stwierdzające kategorię, zawodnicy B1-gogle

 

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

Santander Bank Polska S.A.  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035  lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora

i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix Polski SN NiS PZK - opłata wpisowa w kwocie
40 zł/wpłaty u koordynatora/

 

Turniej ogólnopolski będzie zaliczany do rankingu CROSS

Grand Prix zaliczane będzie do rankingu SN NiS PZK.


Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie do  08.08.2019r. W zgłoszeniu proszę o podanie: pesel,

dnia i godziny przyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

Proszę o oddzielne podanie zawodników startujących w Grand Prix  SN NiS PZK.

 

Adres kontaktowy: Kazimierz Curyło, mail:tarnowpogorze1@wp.pl, telefon: 608 205 033

 

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 29.08.2019r. o godz.20.00

 

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 26.08.2019

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz

harmonogramu zawodów.

 

Zapraszam do udziału w zawodach

koordynator- Kazimierz Curyło