Baner

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH W BIEGACH GÓRSKICH - Szklarska Poręba, 12-14.07.2019

Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2019
zawody

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH W BIEGACH GÓRSKICH

 

Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych .
  3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych.
  4. Promocja zdrowego stylu życia.

 

Organizator

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" 

 

Termin i miejsce

12 – 14 lipiec; Ośrodek wypoczynkowy „Milutka”, ul. Odrodzenia 35,  Szklarska Poręba

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia  do dnia  03.07.2019 r.

Proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień niepełnosprawność i przywieźć ze sobą ksero orzeczenia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1 Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.
2. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy pełnoletni , zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
3.  W zawodach mogą wziąć udział:

  1. Kat. B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .
  2. Kat. B2 (T12) – startujące samodzielnie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności)  lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

 

Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem  oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

Zawody

Bieg górski : dystans ok 10 km

 

Nagrody ( puchary )

kategoria  B1 (T11) miejsca I – III

kategoria  B2 (T12) miejsca I – III

 

Koordynator : Krzysztof Badowski 694437113