Baner

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu - Suwałki, 22-25.08.2019

Ostatnia modyfikacja: 6 czerwca 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskie Zawody Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu

22-25.08.2019 r. Suwałki

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:

Roman Wrześniewski, mail: r_oman@poczta.onet.pl, telefon: 505-311-533

 

Sędzia główny zawodów: Trójczak Krzysztof.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

 • krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
 • popieranie sportowego współzawodnictwa,
 • podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin:

22-25.08.2019 r. Suwałki

 

Miejsce zawodów:

Kręgielnia MK  Bowling w CHR PLAZA, ul. Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki

 

Miejsce zakwaterowania:

Hotel „Hańcza”, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki.

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2019 r. na adres r_oman@poczta.onet.pl  W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

 

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY  Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

 

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

 

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach i plastronach przy barierkach – plastrony zapewnia organizator. Gogle i barierki zapewnia zawodnik.

 

Wszystkich obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie sportowe na kręgielni.

 

Turniej nie jest ubezpieczony. Uczestnicy turnieju biorą udział w zawodach bowlingowych na własną odpowiedzialność.

 

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 18.08.2019 r.

 

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

Zawodnicy winni posiadać

 • klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem
 • aktualne badania lekarskie,
 • gogle i barierki,
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności i aktualnych badań lekarskich kwalifikujących do jednej z trzech kategorii kręglarskich.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się w hotelu „Hańcza w dniu 22.08.2019 r. o godz. 20.00.

 

NAGRODY:

Zdobywcy miejsc od I do III w każdej kategorii otrzymają puchary/statuetki , medale i dyplomy, a IV i V  pamiątkowe dyplomy.

                                      

Koordynator

Roman Wrześniewski tel. kom. 505-311-533

 

DOJAZD

Z Hotelu Hańcza na kręgielnię:

 • autobusem nr 18 z przystanku Wojska Polskiego Nadleśnictwo (po stronie przeciwnej niż Hotel Hańcza)  w kierunku miasto i wysiąść na 4 przystanku (Dwernickiego – Plaza) naprzeciwko kręgielni,
 • autobusem nr 19 lub 21 z przystanku Wojska Polskiego Nadleśnictwo (po   stronie przeciwnej niż Hotel Hańcza) w kierunku miasto, wysiąść na 3 przystanku (Noniewicza-Wigry), podejść w kierunku jazdy autobusu do skrzyżowania świetlnego, przejść je i skręcić w prawo.

 

Do Hotelu Hańcza:

 • z dworca PKP - dojedziemy autobusem linii 18, 19 lub 21 z przystanku Dworzec Kolejowy  i należy wysiąść na przystanku Wojska Polskiego Nadleśnictwo .
 • z dworca PKS - po wyjściu z budynku PKS należy skręcić w prawo i dojść do Centrum Handlowego Plaza, przy którym znajduje się przystanek Dwernickiego - Plaza. Z tego przystanku do Hotelu Hańcza kursuje autobus linii 18, należy wysiąść na przystanku Wojska Polskiego Nadleśnictwo. 

 

UWAGA!!!!!

Autobus komunikacji PKS jadący z Warszawy i Białegostoku zatrzymuje się na przystanku koło hotelu „Hańcza”.

Dokładny rozkład komunikacji miejskiej znajduje się

na stronie http://www.pgk.suwalki.pl/1.01.2013/mapka-v2/