Baner

MISTRZOSTWA POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM - IŁAWA, 2-5.08.2019

Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2019
zawody

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS W KAJAKARSTWIE PŁASKODENNYM

Iława, 2-5.08.2019

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator Zawodów - Stanisław Piasek, telefon: 609 539 670, mail: s.piasek@wp.pl

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

CEL:

Wyłonienie najlepszych zawodników niewidomych i słabowidzących na dystansach 500 m kobiet i mężczyzn oraz mixt, 1000m kobiet i mężczyzn w osadach dwuosobowych jak również najlepszej drużyny.
Podnoszenie poziomu sportowego i popularyzacja kajakarstwa płaskodennego

 

TERMIN I MIEJSCE:

Zawody rozegrane zostaną w dniach 2-5.08.2019  r. w Iławie na torze wioślarskim na Jeziorze Jeziorak. Zakwaterowanie i wyżywienie w „Zajazd Wielka Żuława” 14-200 Iława , ul. Ostródzka 3

 

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami mogą być zawodnicy tego samego klubu, zrzeszeni w Stowarzyszeniu CROSS, posiadający stopień znaczny lub umiarkowany ze względu na wzrok.

Osadę stanowią zawodnicy tego samego klubu. Dopuszcza się możliwość wystartowania osad z różnych klubów na zasadzie poza konkursowym.
Zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach bądź podpisanie oświadczenia o udziale w nich na własną odpowiedzialność.

 

WPISOWE:

Każdy zawodnik wpłaca wpisowe u koordynatora zawodów na odprawie technicznej lub na konto Stowarzyszenia „Cross” Santander Bank Polska S.A.  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035  
w wysokości 90,00 zł

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników należy przesyłać na adres s.piasek@wp.pl oraz morenailawa@wp.pl
w terminie do 19.07.2019 r. 

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, stopień niepełnosprawności oraz godzinę przyjazdu i wyjazdu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz punktów regulaminu po odprawie technicznej dnia 2.08.2019 r. o godz. 19:00

W załączeniu :

  1. Harmonogram - pobierz
  2. Regulamin - pobierz

 

Koordynator zawodów

Stanisław Piasek

Kontakt: 609 539 670