Baner

Projekt Aktywny Absolwent realizowany przez PZN

Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2019
komunikaty

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”  realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? Instytut Tyflologiczny PZN może Ci pomóc izaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
    w ostatnich pięciu latach, (wszelkiego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, magisterskie)
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferowane są:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • nauka języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

Warto skorzystać!