Baner

Ogólnopolski Turniej w Szachach i Warcabach - Ustka, 1-8.05.2019

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2019
zawody

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju w Szachach i Warcabach

Ustka 01-08.05.2019 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

Koordynator: Mirosław Mirynowski, telefon kontaktowy: 882 178 953, 606 271 016,
e-mail: klub-zryw@wp.pl

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Termin i miejsce:

01-08.05.2019 r. Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.
Dojazd z dworca PKP i PKS w Słupsku autobusami linii 500 z ulicy Wojska Polskiego. Wysiąść należy w Ustce na ul. Darłowskiej Szkoła.

 

Turniej rozpoczyna się w dniu 01.05.2019 r. – kolacją o godz.18.00, a kończy się śniadaniem w dniu 08.05.2019 r.

 

Cele Turnieju:

wyłonienie zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju w Szachach i Warcabach,

krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
popieranie sportowego współzawodnictwa,

podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

propagowanie szachów i warcab, jako dyscyplin sportu dostępnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku
w stopniu znacznym i umiarkowanym (I i II grupa niepełnosprawności)

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w Turnieju dla uczestników wynosi 140zł.

Odpłatność za przewodnika dla całkowicie niewidomych jak wyżej. Dla pozostałych osób
w miarę wolnych miejsc 630 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub na miejscu u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

Zawody rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 lub 9 rund.

Turnieje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego i FIDE oraz PZWarc przystosowanymi dla niewidomych oraz regulaminem Stowarzyszenia „Cross”.

Tempo gry: 90 minut na zawodnika.

Każdy zawodnik zobowiązany jest zapewnić komplet szachów lub warcab brajlowskich + zegar.
Na innych gra jest wykluczona.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna 01.05.2019 o godz. 20.00.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do osobistego udziału w odprawie technicznej.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przez klub należy przesłać do dnia 26.04.2018 r. na adres mailowy Klubu Zryw: klub-zryw@wp.pl, w zgłoszeniu należy podać, imię i nazwisko osoby zgłaszanej, st. niepełnosprawności, PESEL oraz w miarę możliwości dołączyć orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.  

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Mirosław Mirynowski