Baner

Półfinał Mistrzostw Polski Mężczyzn w warcabach, Krynica-Zdrój, 27.03-04.04.2019

Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Półfinału Mistrzostw Polski Mężczyzn w warcabach

Krynica-Zdrój, 27 marca – 4 kwietnia 2019

  

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Jerzy Hanus, mail: jerzyhanus@vp.pl, telefon: 504 069-251.

Sędzia główny zawodów: Leszek Łysakowski.

 

Cel:

Wyłonienie  Finalistów Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w warcabach na rok 2019,

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie warcabów jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Miejscem imprezy będzie Ośrodek GABOREK w Krynicy Zdrój, ul. Szkolna 7.

Przyjazd uczestników turnieju w dniu 27.03.2019 w godzinach popołudniowych - pierwszy posiłek kolacja o godz. 18.30.

 

Uczestnictwo:

Uprawnieni do gry w turnieju są:

- zawodnicy zaliczani do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Kwalifikację  do udziału w turnieju mają zawodnicy posiadający minimum II kategorię warcabową. W razie większej ilości zgłoszeń niż miejsc w turnieju odrzuceni zostaną zawodnicy z II kategorią posiadający najniższy ranking.

Ponadto w turnieju mogą wziąć udział zawodniczki, które w Mistrzostwach Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących zajęły miejsca 1-3 .

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju zobowiązani są przywieść na turniej i przedłożyć następujące dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego  orzeczenia o posiadaniu  stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi, legitymację warcabową z wpisem przynależności klubowej oraz członkostwo w  Stowarzyszeniu CROSS.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 15.03.2019 na adres: e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie: Jerzy Hanus 504 069-251.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości podanej na odprawie technicznej.

Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości  240 zł od osoby. Opłata za ewentualnego opiekuna wynosi 240 zł dla zawodników całkowicie niewidomych  lub 800 zł od pozostałych osób. Bez powyższej opłaty zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Warcabowego oraz Regulaminem turnieju.

Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet warcabów i zegar  w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 1,5 godziny na zawodnika.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 27.03.2019 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.

                                                               

Koordynator

Jerzy Hanus

telefon: 504 069-251.