Baner

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown

Ostatnia modyfikacja: 3 września 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących

w Showdown 2018 – I Memoriał Michała Wrzesińskiego

Lublin, 20-23.09.2018

 

I. Organizator

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Warszawie;
 • Koordynator: Sebastian Michailidis, telefon: 665 196 985, mail: michailidis1988@gmail.com
 • Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

II. Cele

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami;
 • Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce;
 • Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2018 – I Memoriału Michała Wrzesińskiego.

 

III. Miejsce i termin

Świdnik k/Lublina, Hotel Kaprys, ul. E. Orzeszkowej 1 (dojazd pociągiem do stacji Świdnik Miasto, skąd Organizator zapewni pomoc w dotarciu do Hotelu; około 150m).

Zawody odbędą się w terminie 20-23.09.2018.

 

IV. Warunki uczestnictwa

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy Cross prowadzący aktywną sekcję Showdown;
 • W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

 

V. Zasady gry oraz regulamin

 • W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia Cross;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
 • Regulamin IBSA w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne są na stronach: www.cross.org.pl oraz www.showdownpoland.pl;
 • Regulamin zawodów dostępny na stronie www.cross.org.pl.

 

VI. Wpisowe:

 • Opłata startowa wynosi 30zł dla osób niepełnoletnich i uczących się (nie dotyczy osób studiujących) oraz 60zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
 • Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.

VII. Nagrody:

W obu kategoriach startowych (mężczyźni oraz kobiety) zostaną wręczone statuetki za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

 

VIII. Zgłoszenia:

 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
 • Zgłoszenie na załączonym formularzu, powinno zawierać:
 • Nazwisko i Imię,
 • Pesel,
 • Datę urodzenia,
 • Stopień niepełnosprawności,
 • kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,
 • Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;
 • Zgłoszenia należy wysyłać na adres michailidis1988@gmail.com
 • Zgłoszenia należy wysłać do dnia 16 września 2018 (niedziela);
 • Zgłoszenia mogą być nadsyłane tylko przez kluby wystawiające poszczególnych zawodników;
 • Zgłoszenia niespełniające któregoś z powyższych kryteriów mogą być pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone w ostatniej kolejności;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopi swojego orzeczenia zostaną niedopuszczeni do gry;
 • Prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Godziny posiłków:

07:30-09:00 – śniadanie

13:30-15:00 – obiad

18:30-20:00 – kolacja

 

20.09.2018 (czwartek):

od 13:00              Przyjazd uczestników

19:00                     Odprawa sędziowska

20:00                     Odprawa techniczna

W godzinach 16:00–21:00 zawodnicy będą mieli dostęp do stołów w celach treningowych.

 

21.09.2018 (piątek):

08:00-13:30        Faza grupowa rozgrywek w kategoriach kobiet i mężczyzn

15:00-18:30        Faza grupowa rozgrywek w kategoriach kobiet i mężczyzn

 

22.09.2018 (sobota):

08:00-13:30        II runda rozgrywek w kategoriach kobiet i mężczyzn

15:00-18:30        Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe w kategoriach kobiet i mężczyzn

20:00                     Uroczysta kolacja, wręczenie nagród, zakończenie turnieju

 

23.09.2018 (niedziela):

Od 09:00              Wyjazd uczestników

 

 

Koordynator

Sebastian Michailidis

665 196 985

michailidis1988@gmail.com