Baner mistroszwa europy w showdown

Komunikat organizacyjny Pucharu Polski Par w Brydżu Sportowym, Nysa, 18-21.10.2018r.

Ostatnia modyfikacja: 9 sierpnia 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny

 Pucharu  Polski Par w Brydżu Sportowym

Nysa  18-21.10.2018

 Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator: Julia Zagórowska, tel. 600 523 621, email: atut-nysa@wp.pl

 

Termin i miejsce:

18-21.10.2018 r., Ośrodek Rybak , 48-300 Głębinów k/Nysy

Dojazd: z ul. Kolejowa -  autobusem komunikacji miejskiej Nr 2 odjazdy o godz. 13.27,14.50,16.29,20.04;  /przejazd dla osób niewidomych i słabowidzących oraz przewodników jest bezpłatny

 

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być pary klubowe /możliwość zgłaszania par dobranych  z dwóch klubów/zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia.

 

Cel imprezy:

Wyłonienie najlepszych par  w brydżu sportowym.

 Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.

 Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

 Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Wpisowe:

Odpłatność za udział w turnieju wynosi 60 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:  bank BZ WBK S.A

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 18.10.2018 r. o godz. 20.

 

Nagrody:

Najlepsze  pary otrzymają puchary i nagrody rzeczowe

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: atut-nysa@wp.pl  do dnia 08.10..2018 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, nr pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Julia Zagórowska