Projekt „Krok naprzód" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Projekt „Krok naprzód" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Krok naprzód - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

W ramach projektu „Krok naprzód” Stowarzyszenie "Cross" przeprowadzi szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwolą aktywizować społecznie osoby niewidome i słabowidzące oraz zwiększą ich samodzielność.

Realizacja zadania obejmuje okres 27 miesięcy: od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019r.

W pierwszym okresie realizacji projektu zorganizowano 10 ogólnopolskich, 14-dniowych szkoleń z różnych dyscyplin sportu.

Aktualnie trwa drugi okres realizacji zadania.

Do końca marca 2019 roku Stowarzyszenie „Cross” przeprowadzi kolejnych 10 ogólnopolskich, dwutygodniowych szkoleń w następujących dyscyplinach sportu: brydżu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, kręglach klasycznych, kręglach typu bowling, narciarstwie i dwa szkolenia multidyscyplinarne dla dzieci i młodzieży.

W ramach zajęć beneficjentom będzie udzielane wsparcie w formie zajęć praktycznych i teoretycznych.

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

Zachęcamy do udziału w projekcie!