Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 4/CROSS/2021 z dnia 16.06.2021 r.

 
 
Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 4/CROSS/2021 z dnia 16.06.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 76 osób - uczestników imprezy sportowej „Drużynowe Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w warcabach 100polowych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 17 do 27 sierpnia 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 76 osób - uczestników imprezy sportowej „Drużynowe Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w warcabach 100polowych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 17 do 27 sierpnia 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 76 osób w 38 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 17 do 27 sierpnia 2021 r.
- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w granicach administracyjnych Warszawy lub w odległości maksymalnie 15 kilometrów od granicy administracyjnej Warszawy; w przypadku, gdy ośrodek znajduje się poza granicą administracyjną Warszawy, odległość od ośrodka do przystanku autobusu lub tramwaju w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego nie może przekraczać 300 metrów.
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie – w formie bufetu szwedzkiego, obiad, kolacja – wszystko z udziałem co najmniej dwóch dań gorących), serwis kawowy przed salą rozgrywek składający się z kawy naturalnej serwowanej z ekspresu, zestawu herbat, soki, woda mineralna, ciastka, orzeszki, chipsy - wszystko stale uzupełniane
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, woda mineralna w pokoju co najmniej jedna butelka dziennie dla każdego zakwaterowanego, kosmetyki – mydło szampon, papier toaletowy codzienne uzupełniane  codzienna wymiana ręczników, sprzątanie pokoju;
  1. udostępnienie sali do przeprowadzenia rozgrywek warcabowych z udziałem łącznie 60 zawodników w dniach 18-26 sierpnia 2021 (9 dni).
- sala musi być wyposażona minimum w: 32 stoliki i 70 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniu do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 16 czerwca 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa;
HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary;
Falenty Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty;
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 5 lipca 2021 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2021 r. do godziny  12:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożonych zostało 5 ofert:
Oferta numer 1
W dniu 24.06.2021 r., kurierem, wpłynęła oferta przygotowana przez 4 Żywioły Falenty, 05-090 Raszyn, Al. Hrabska 4.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 101.817 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 2
W dniu 25.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel Holiday Park, 05-830 Nadarzyn, Mszczonowska 75.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 112.280 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 3
W dniu 25.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez HOTEL GROMAN Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Al. Krakowska 76, 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 100.600 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 4
W dniu 25.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez SATORIA Group S.A., 02-566 Warszawa, Puławska 2.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 113.350 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 5
W dniu 25.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez ORBIS S.A., 00-120 Warszawa, Złota 59
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 191.121,60 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Złożone oferty stanowią załącznik do protokołu.
 
Kryterium oceny ofert.
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)  cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2) standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek warcabowych – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
 
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
  1. Wybrany wykonawca:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:
Oferta numer 1 - 4 Żywioły Falenty – 96,94 pkt.
Oferta numer 2 - Hotel Holiday Park – 90,67 pkt.
Oferta numer 3 - HOTEL GROMAN – 99,13 pkt.
Oferta numer 4 - SATORIA Group – 90,78 pkt.
Oferta numer 5 – ORBIS – 65,85 pkt.
 
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez HOTEL GROMAN Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
 
5 lipca 2021 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.