III MISTRZOSTWA Stowarzyszenia „Cross” OSÓB NIEWIDOMYCH W szachach. Sztutowo 04.05-12.05.2024. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

III MISTRZOSTWA Stowarzyszenia „Cross” OSÓB NIEWIDOMYCH W szachach. Sztutowo 04.05-12.05.2024.

Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2024
szachy

Komunikat organizacyjny

III MISTRZOSTW Stowarzyszenia „Cross” OSÓB NIEWIDOMYCH W szachach.

Sztutowo 04.05-12.05.2024.

 

Ośrodek wypoczynkowy "Alga" ul. Gdańska 47a 82-110 Sztutowo

 

Organizator turnieju:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" Warszawa.

Współorganizator:  GKSONiS „Jantar” Gdańsk.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2024”.

Koordynator: Jerzy Dzióbek telefon: 606 605 585

Mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl

 

Cel turnieju:
Wyłonienie  Mistrza Stowarzyszenia Cross w szachach wśród osób całkowicie niewidomych

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja gry w szachy.

Termin i Miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 04.05-12.05.2024 r.

W ośrodku wypoczynkowym "Alga" ul. Gdańska 47a 82-110 Sztutowo

Dojazd autobusem linii 870 z dworca PKS Gdańsk.

https://gryf.trasownik.net › linia-870

Wysiadamy na drugim przystanku Sztutowo (za przystankiem „Sztutowo muzeum”.

Zawodnicy przyjeżdżają 04.05.2024 r w godzinach popołudniowych.

Wyżywienie od kolacji 04.05.2024 r. do śniadania 12.05.2024 r.

Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy  całkowicie niewidomi,

Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów może pełnić funkcję asystenta.

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku (całkowicie niewidomi).

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Wpisowe:
Wpisowe od zawodnika w wysokości 320 zł i  przewodnika 320 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych płatne na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.l ub u koordynatora przed rozpoczęciem turnieju.

System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Każdy zawodnik powinien posiadać szachy i zegar.

Mistrzostwa zostaną  rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu szachowego oraz Regulaminem  Stowarzyszenia CROSS

Tempo gry: 90 minut + 30 sekund za każdy wykonany ruch na zawodnika.

Sędziowie:
Sędzia główny: Jarosław Czarnota

Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary i medale.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i PESEL zawodników i przewodników) tylko za pośrednictwem klubów na adres: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl do 15.04.2024 r.

Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna 04.05.2024 o godz. 20.00.

Koordynator:

Jerzy Dzióbek telefon 606 605 585 mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl