Deblowe Mistrzostwa Polski w showdown 19 – 23 maja 2022r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Deblowe Mistrzostwa Polski w showdown 19 – 23 maja 2022r.

Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny
Deblowych Mistrzostw Polski
w showdown
19 – 23 maja 2022r.

 

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowe - deblowe MP

Regulamin Deblowych MP

Regulamin rozgrywek turniejowych

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”

Koordynator zawodów: mail: dosan.walbrzych@gmail.com, telefon: 608 101 752

Sędzia główny zawodów: Aneta Parobczak

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:
19 - 23 maja 2022r, Hotel Piotr, ul. T. Kościuszki 4, Boguszów Gorce,

Uczestnictwo:
Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross i legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry: (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadających aktywną sekcję showdown.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia
29 kwietnia 2022 r godz. 15.00.  wysyłając na adres e mail: dosan.walbrzych@gmail.com.

Wpisowe: Opłata startowa wynosi 100 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;

Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej, dla młodzieży uczącej się do
25 roku życia opłata startowa wynosi 50 zł;
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek: W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry w showdown opracowane przez IBSA, Regulamin rozgrywek deblowych w showdown, oraz Regulamin Deblowych Mistrzostw Polski w showdown.

Odprawa techniczna: Odprawa techniczna odbędzie się 20 maja (piątek) po śniadaniu

Koordynator
Michał Madaliński
adres e-mail: dosan.walbrzych@gmail.com
tel: 608 – 101 – 752

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Michał Madaliński