stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Projekty

Informacja o projektach realizowanych obecnie przez Stowarzyszenie "Cross":

 

Projekt „Krok naprzód" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Krok naprzód - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

W ramach projektu „Krok naprzód” Stowarzyszenie "Cross" przeprowadzi szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwolą aktywizować społecznie osoby niewidome i słabowidzące oraz zwiększą ich samodzielność.

Pierwszy okres realizacji projektu zakłada organizację 10 ogólnopolskich, 14-dniowych szkoleń z różnych dyscyplin sportu. W ramach zajęć beneficjentom będzie udzielane wsparcie w formie zajęć praktycznych i teoretycznych.

 

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową są publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Kalendarz imprez”.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Cross”.