Baner mistroszwa europy w showdown

Ogólnopolski obóz szkoleniowy z zakresu szachów, Wągrowiec 06 - 20.10.2018r.

Ostatnia modyfikacja: 8 sierpnia 2018
szkolenia

Komunikat Organizacyjny obozu szkoleniowego w zakresie szachów

WĄGROWIEC, 6 – 20 października 2018 r.

komunikat organizacyjny - pobierz

formularz zgłoszeniowy - pobierz

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

Koordynator:

Józefa Spychała  tel. 509 816 704, e mail: xmysza@o2.pl

 

Termin i miejsce:

06 - 20.10.2018 r. Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „WIELSPIN”, 62-100  Wągrowiec
ul. Jeziorna 16 .

Szkolenie rozpoczyna się w sobotę 06.10.2018 r. – kolacją, kończy się śniadaniem 20.10.2018r.

 

Cele szkolenia

Popularyzacja oraz podnoszenie kwalifikacji gry w szachy.

 

Uczestnictwo:

W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 500 zł plus 100 zł przeznaczone na inne cele związane ze szkoleniem. Razem 600 zł.

Odpłatność za przewodnika dla osób całkowicie niewidomych jak wyżej.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu pobranym ze strony „Cross” potwierdzonym przez klub oraz kopię orzeczenia należy przesłać do dnia 15.09 2018 r. na adres:

KSiRNiS TĘCZA ul. Lindego 4, 60-573 Poznań

Każdy uczestnik szkolenia winien zabrać komplet szachów, polecam wziąć strój kąpielowy.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Józefa Spychała