Baner mistroszwa europy w showdown

Komunikat organizacyjny biegów na dystansie 5km, 11km i 60km oraz zawodów nordic walking Soczewka 2018

Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2018
zawody

KOMUNIKAT dotyczący BIEGÓW: INTEGRACYJNYCH na dystansach 11,2 km, 5, 60 km, oraz Nordic Walking 5,6 km

Biegi odbędą się  w miejscowości Soczewka k/Płocka

 

Termin zawodów: 28-09-2018 do 30-09-2018

Miejsce zakwaterowania: Soczewka, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze  09-506 Soczewka ul. Wojskowa 2 Telefon:24 261 01 19

Organizator: Stowarzyszenie CROSS

Cel imprezy: upowszechnianie sportu wśród osób niewidomych i słabo widzących, Integracja i rywalizacja zawodników niewidomych i słabowidzących z zawodnikami pełnosprawnymi.

 

Zawodnicy winni posiadać: Aktualne badania lekarskie, Ksero orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Zawodnicy muszą być członkami klubów Stowarzyszenia CROSS. Jeżeli zawodnik nie jest członkiem klubu Stowarzyszenia CROSS, wówczas ponosi pełną odpłatność za wyżywienie, zakwaterowane i startowe.

 

Odpłatność:

Koszt uczestnictwa należącego do Stowarzyszenia  CROSS  wynosi  20 zł/1 dobę łacznie 40 zł  ZA POBYT Wszystkie płatności gotówką u koordynatora

 

Klasyfikacja:

Zgodnie z regulaminem  Organizatora Płockiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Płocku, Al. Stanisława Jachowicza 35/10, 09-402 Płock

Kontakt  adres e-mail aleksandra1950@wp.pl  lub Tel.509 992 386

lub do koordynatora Wiesław Miech Tel. 502 375 444.

 

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28-08-2018 . na adres

e-mail aleksandra1950@wp.pl  lub Tel.509 992 386

lub do koordynatora Wiesław Miech Tel. 502 375 444.

 

Poniżej podajemy ramowy program :

dzień 28-09-2018 

Przyjazd zawodników

Godz 18:00 obiadokolacja

Godz. 19:30 Odprawa Techniczna ,

Dzień 29-10-2018

Godz: 7:30  śniadanie

Godz: 8:30 odbiór nr startowych

 Godz 10:30 rozgrzewka zawodników

Godz:11:00 start zawodników

Godz: 15: 00  obiad  i odpoczynek

Godz 19:00 Kolacja i podsumowanie zawodów

Dzień 30-09-2018

Godz 7:30 leki trening

Godz  8:30 śniadanie  i wyjazd zawodników

 

Przedstawiciel SKFSiTNS CROSS

Wiesław Miech